Richard Pomahač, Rozhraní ústavního a správního práva (Styk prawa konstytucyjnego i administracyjnego), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4

Wersje

PDF

Jak cytować

Dąbrowski, K. (2022). Richard Pomahač, Rozhraní ústavního a správního práva (Styk prawa konstytucyjnego i administracyjnego), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4 . Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 199–200. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.11 (Original work published 24 listopad 2022)

Abstrakt

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych: Richard Pomahač, Rozhraní ústavního a správního práva (Styk prawa konstytucyjnego i administracyjnego), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4, s. 45–59, DOI: 10.14712/23366478.2021.37

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.11
PDF

Bibliografia

Richard Pomahač, Rozhraní ústavního a správního práva (Styk prawa konstytucyjnego i administracyjnego), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4, s. 45–59, DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.37