Kontakt

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Klasycznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań, Polska

Główna osoba do kontaktu

Monika Miazek-Męczyńska, Marlena Puk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Klasycznej
Tel. +48 608672906, 605463499

Wsparcie techniczne

Pressto