Kontakt
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filologii Klasycznej

ul. Fredry 10

61-701 Poznań, Polska

Główna osoba do kontaktu

Monika Miazek-Męczyńska, Marlena Puk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Klasycznej
Telefon +48 608672906, 605463499

Wsparcie techniczne

Pressto