Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Monika Miazek-Męczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


Redaktorzy tematyczni

prof. Mintautas Čiurinskas, Vilniaus Universitetas, Litwa

prof. Tino Licht, Ruprecht-Karls-Universität, Niemcy

prof. Radosław Piętka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Rafał Rosół, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Mateusz Stróżyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Magdalena Stuligrosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Piotr Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


Redaktor językowy (łacina i greka)

dr Teodozja Wikarjak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


Sekretarz redakcji

dr Marlena Puk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


Rada naukowa

prof. Corinne Bonnet, Université de Toulouse II Le Mirail, Francja

prof. Çiğdem Dürüşken, İstanbul Üniversitesi, Turcja

prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. Jakub Pigoń, Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. Ewa Skwara, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Kurt Smolak, Universität Wien, Austria

prof. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska