OPIS CZASOPISMA
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.

WYDAWCA:
Uniwersytet  im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań; press.amu.edu.pl
 
INDEKSOWANE W:

CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MEiN (2021): 70


Index Copernicus IVC 65,8 (2017)

ISSN: 0302-7384  E-ISSN: 2720-2305
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons

Tom 31 Nr 2 (2021)

Opublikowane: 2021-12-30

Wyświetl wszystkie numery