Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Aktualny numer

Tom 33 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 21

„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.


INDEKSOWANE W:
CEJSH; INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar; CEEOL, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021):70

Index Copernicus IVC 65,8 (2017)

DOI:
10.14746/sppgl
ISSN:
0302-7384
e-ISSN: 2720-2305

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2016 r. do 09.2020 r.
Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

Od 10. 2020 r.
publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Licencja Creative Commons


WYDAWCA:

Uniwersytet  im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyświetl wszystkie wydania