Bułgarskie przekłady bajek Ezopa i ich rola w kształtowaniu odrodzonego społeczeństwa w XIX wieku

Main Article Content

Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Abstrakt

The article considers the Bulgarian translations of Aesop’s fairy tales done in the nineteenth century. Then they occupied an important place in the textbooks for the newly emerging secular schools. As a popular reading, they also played an important role in the discussion on normalization of the Bulgarian language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
COMMENTATIONES

Bibliografia

  1. Aretov 1995: Аретов Н., Българското Възраждане и Европа, София 1995.
  2. Beron 1824: Берон П., Букваръ с различни поучения, wydanie fototypiczne, София 1824.
  3. Dinekov 1990: Динеков П., Български фолклор, София 1990.
  4. Ničev 1963: Ничев А., Софрониевият превод на Езоповите басни, „Годишник на СУ”, Филологически факултет, 1963, кн. 56, 10–114.
  5. Nikolova 1995: Николова Ю., Баснята във възрожденските учебници, w: Училищната книжнина в България през XIX в., съст. А. Илиева, Пловдив 1995.
  6. Nikolova 1983: Николова Ю., Езоповите басни и тяхното разпространение в българската възрожденска книжнина, „Литературна мисъл” 1983, кн. 11, 30–45.
  7. Nikolova 2006: Николова Н., Билингвизмът в българските земи през XV-XIX век, Шумен 2006.
  8. Solak 2009: Solak E., Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia, Kraków 2009.
  9. Walczak-Mikołajczakowa 2009: Walczak-Mikołajczakowa M., Bułgarski Ezop, Poznań 2009.