Dlaczego Owidiusz? Postmodernistyczne biografie alternatywne wielkiego poety
PDF (English)

Słowa kluczowe

exile of Ovid
historical metafiction
intertextuality
actualization of ancient tradition
counterfactual fiction

Jak cytować

Gawarecka, A. (2019). Dlaczego Owidiusz? Postmodernistyczne biografie alternatywne wielkiego poety. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 29(2), 119–133. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.8

Abstrakt

Article analyses a literary portrait of Publius Ovidius Naso in the novels Naso the Poet (1969) by Jacek Bocheński, An Inexplicable Story or the Narrative of Questus Firmus Siculus by Josef Škvorecky (1998) and The Last World. A Novel with an Ovidian Repertory by Christoph Ransmayr (1988). 

https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXIX.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Ankersmit 1989: Ankersmit, F. R. 1989. “Historiography and Postmodernism.” History and Theory 2 (1989): 137–153.

Bartoszyński 1991: Bartoszyński, K. 1991. Powieść w świecie literackości. Szkice. Warszawa.

Bocheński 2006: Bocheński, J. 2006. “Noster.” In Owidiusz. Twórczość, recepcja, legenda. Ed. by B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, 17–23. Warszawa.

Bocheński 2009: Bocheński, J. 2009. Nazo poeta. Warszawa.

Bocheński 2010: Bocheński, J. 2010. Antyk po antyku. Warszawa.

Dąbrowski 2014: Dąbrowski, M. 2014. “Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt.” Rocznik Komparatystyczny 2014: 85–104.

Doležel 2008: Doležel, L. 2008. Fikce a historie v období postmoderny. Praha.

Głowiński 1992: Głowiński, M. 1992. Poetyka i okolice. Warszawa.

Hutcheon 1989: Hutcheon, L. 1989. “Historiographic Metafiction. Parody and Intertextuality of History.” In Intertextuality and Contemporary American Fiction. Ed. by P. O’Donnell, R. C. Davis, 3–32. Baltimore.

Kołakowski 1989: Kołakowski, L. 1989. “Kapłan i błazen (rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia).” In Kołakowski L. Pochwała niekonsekwencji, vol. 2, 161–180, Londyn.

Łebkowska 2003: Łebkowska, A. 2003. “Narracja biograficzna w fikcji.” Teksty Drugie 2–3 (2003): 28–40.

Marciniak 2006: Marciniak, K. 2006. “Metamorfozy jako thriller metafizyczny. Owidiusz według Christopha Ransmayra.” In Owidiusz. Twórczość, recepcja, legenda. Ed. by B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, 321–328. Warszawa.

Polách 2008: Polách, V. P. 2008. “Josef Škvorecký: Nevysvětlitelný příběh aneb vyprávění Questa Firma Sicula.” In V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Ed. by P. Hruška, L. Machala, L. Vodička, J. Zizler, 486–492. Praha.

Pořízková 2014: Pořízková, L. 2014. Přátelský podvod. Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století. Praha.

Ransmayr 1990: Ransmayr, C. 1990. The Last World. A novel with the Ovidian repertory. Transl. by J. E. Woods. New York.

Rorty 2008: Rorty, R. 2008. “Kariera pragmatysty.” In Interpretacja i nadinterpretacja. Ed. By S. Collini. Transl. by T. Bieroń, 101–123. Kraków.

Škvorecký 2002: Škvorecký, J. 2002. An Inexplicable Story or the Narrative of Questus Firmus Siculus. Transl. by K. Poláčková Henley. Toronto.

Vidmanová 1999: Vidmanová, A. 1999. “Škvoreckého postmoderní antika.” Česká literatura 5 (1999): 553–558.

Volk 2010: Volk, K. 2010. Ovid. West Sussex.

Wesołowska 2006: Wesołowska, E. 2006. “Pasowanie się z czasem – poeta w Fasti. Rekonesans.” In Owidiusz. Twórczość, recepcja, legenda. Ed. by B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, 51–62. Warszawa.

Zagórski 2006: Zagórski, M. 2006. “Polityczny aspekt Metamorfoz w kontekście programu poetyckiego Owidiusza.” In Owidiusz. Twórczość, recepcja, legenda. Ed. by B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, 31–41. Warszawa.