Uwagi do łacińskich inskrypcji z fary poznańskiej

Main Article Content

Rafał Rosół

Abstrakt

The Parish Church in Poznań (the former Jesuit Church) is known to house about 200 Latin inscriptions. The majority of them have not been investigated in detail yet. The paper deals with six different inscriptions that require some comments from the philological or cultural point of view.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosół , R. (2020). Uwagi do łacińskich inskrypcji z fary poznańskiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 30, 153 –164. https://doi.org/10.14746/sppgl.2020.XXX.8
Dział
COMMENTATIONES

Bibliografia

 1. Opracowania
 2. Boschius 1702: J. Boschius, Symbolographia sive de arte symbolica sermones septem, Augustae Vindelicorum (= Augsburg) – Dilingae (= Dillingen an der Donau) 1702.
 3. Cascini 1631: G. Cascini, De vita et inventione S. Rosaliae, virginis Panormitanae commentarium breve, Panormi (= Palermo) 1631. de Maumigny 1931: R. de Maumigny, Modlitwa myślna, przeł. J. Andrasz, wyd. 2, Kraków 1931.
 4. Karolczak 2003: W. Karolczak, Dzwony kościoła farnego, „Kronika Miasta Poznania” 3 (2003), 179–194.
 5. Kleinwöchter 1900: H. Kleinwöchter, Die Glockeninschriften in der Provinz Posen, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” XV (1900), 31–42.
 6. Kothe 1896: J. Kothe, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, vol. II: Der Stadtkreis Posen, Berlin 1896.
 7. Kurzawa i Kusztelski 1998 (red.): Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Katalog zabytków sztuki. Miasto Poznań, cz. II: Śródmieście. Kościoły i klasztory 1, Warszawa 1998.
 8. Leone 2010: M. Leone, Saints and Signs. A Semiotic Reading of Conversion in Early Modern Catholicism, Berlin–New York 2010.
 9. Owczarzak 2009: P. Owczarzak, Pierwsza parafia miasta. Przewodnik po farze poznańskiej, Poznań 2009.
 10. Rosół 2018: R. Rosół, Łacińskie epitafia w farze poznańskiej, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1 (2018), 187–203.
 11. Rosół 2019: R. Rosół, Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1 (2019), 117–142.
 12. Sforza Pallavicino 1670: P. Sforza Pallavicino, Vera Concilii Tridentini historia, transtulit I.B. Giattinus, pars I, Antverpiae 1670 (oryginał włoski: Istoria del Concilio di Trento, Roma 1656–1657).
 13. Szczepaniak 1996: M. Szczepaniak, Fara poznańska. Przewodnik, wyd. 2, popr., Poznań 1996.
 14. Wróblewska 1999: E. Wróblewska, Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Anthonych. Studium z dziejów gdańskiego cechu odlewniczego, Warszawa 1999.
 15. Zaleski 1996: W. Zaleski, Święci na każdy dzień, wyd. uzupełnione, Warszawa 1996.
 16. Zwolski 1936: S. Zwolski, Przewodnik po farze poznańskiej, Poznań 1936.
 17. Inne
 18. Karta ewidencyjna dzwonu w Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (nr kartoteki zabytków ruchomych: 310), Poznań 1958.
 19. Museum Plantin-Moretus: [https://www.museumplantinmoretus.be/nl].
 20. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach: [http://www.muzeum.archidiecezjakatowicka.com.pl].
 21. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3, poprawione, Poznań–Warszawa 1990.