Seneka, Apocolocyntosis 1–4 „Śmierć Boskiego Klaudiusza”
PDF

Słowa kluczowe

Apocolocyntosis
Claudius
Seneca the Younger
depiction of death
satire.

Jak cytować

Berger, Łukasz. (2016). Seneka, Apocolocyntosis 1–4 „Śmierć Boskiego Klaudiusza”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(1), 109–121. https://doi.org/10.14746/sppgl.2016.XXVI.1.6

Abstrakt

The paper consists of a new Polish translation of the initial part of Apocolocyntosis (1–4) by Seneca the
Younger with a short introduction, notes and a commentary.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2016.XXVI.1.6
PDF

Bibliografia

Athanassakis 1973: A. Athanassakis, Some Thoughts on Double-entendres in Seneca Apocolocyntosis 3 and 4, „Classical Philology” 68.4 (1973), 292–294.

Berger 2012: Ł. Berger, Rasgos del lenguaje coloquial en Apocolocyntosis de Séneca el Joven, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, 22.2 (2012), 5–22.

Coffey 1989: M. Coffey, Roman Satire, London 1989.

Cortés Tovar 1986: R. Cortés Tovar, Teoría de la sátira. Análisis de «Apocolocyntosis» de Séneca, Cáceres 1986.

Eden 1984: Seneca. Apocolocyntosis, P.T. Eden (ed.), Cambridge 1984.

Kenney 2008: E.J. Kenney, Books and readers in the Roman world, [w:] The Cambridge History of Classical Literature. Vol. 2. Latin Literature, idem & W.V. Clausen (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Korus 1990: K. Korus, Wokół teorii satyry menippejskiej, „Eos” 78 (1990), 119–131.

Korzeniewski 1982: D. Korzeniewski, Senecas Kunst der dramatischen Komposition in seiner

Apocolocyntosis, „Mnemosyne” 35.1/2 (1982), 103–114.

Riikonen 1987: H.K. Riikonen, Menippean Satire as a Literary Genre: with special reference to Seneca’s Apocolocyntosis, Helsinki 1987.

Wesołowska 2004: E. Wesołowska, Niewesoła zemsta w Apocolocyntosis Seneki, „Classica Wratislaviensia” XXIV, Wrocław 2004, 191–200.

Wołek 2011: A. Wołek, Individual features of Seneca’s Menippean satire, „Classica Cracoviensia” 14 (2011), 391–408.

Wybrane przekłady na języki europejskie

Lucjusz Anneusz Seneka. Apocolocynthosis czyli Udynienie Boskiego Klaudiusza, przeł. L. Joachimowicz, [w:] R. Graves, Klaudiusz i Messalina, Warszawa 1958, [w:] Seneka. Pisma

filozoficzne 2, Warszawa 1965.

Lucio Anneo Seneca. Apocolocyntosis, przeł. R. Mugellesi, Milano 1996.

L. Annaeus Seneca. Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius, przeł. A. Bauer, Stuttgart 1981.

Sénèque. L‘apothéose satirique du divin Claude, przeł. M. Dubuisson, Lovaina 1999 (tekst dostępny na stronie: http://bcs.fltr.ucl.ac.be).

Sèneca. Sàtira de la mort de Claudi (Apocolocintosi), przypisy i przekład S. Giralt Soler, wstęp M. García Sánchez, Barcelona 2002.

Wykorzystane komentarze

Divi Claudii Άποκολοκύντωσις, C.F. Russo (ed.), Firenze 1948 (19644) (tekst, aparat krytyczny, komentarz, przekład wł.).

Séneca. Apocolocyntisis, J. Gil (ed.), [w:] Estudios clásicos. Suplementos II 4, Madrid 1971, 115–203 (tekst, aparat krytyczny, komentarz, przekład hiszp.).

Seneca. Apocolocyntosis, P.T. Eden (ed.), Cambridge 1984 (tekst, aparat krytyczny, komentarz, przekład ang.).

L. Annaeus Seneca. Apocolocyntosis Divii Claudii, A.A. Lund (ed.), Heidelberg 1994 (tekst, aparat krytyczny, komentarz, przekład niem.).