Trzy drogi do świętości (na podstawie dramatów Hroswity z Gandersheim)
PDF

Słowa kluczowe

personal patterns of the Middle Ages
heroism
martyrdom
penance
meditatio mortis.

Jak cytować

Araszkiewicz, A. (2016). Trzy drogi do świętości (na podstawie dramatów Hroswity z Gandersheim). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(1), 171–184. https://doi.org/10.14746/sppgl.2016.XXVI.1.10

Abstrakt

The article contains presentation of personal patterns, which might be identified in six Hrosvit of Gandersheim’s
dramas (10th century). Based on plots, works were split into three groups: heroic, martyrological and penitential
(secluded). Main idea which exists in all Hrosvit’s dramas is meditatio mortis (death rehearsal), which is
a tendency characteristic for the Middle Ages.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2016.XXVI.1.10
PDF

Bibliografia

Teksty źródłowe, przekłady i komentarze

Abdias 1566: Abdias, De historia certaminis apostolici Libri decem, opr. T. Beauxamis, Parisiis 1566, 54a–61a.

Araszkiewicz 2013: A. Araszkiewicz, Chrześcijański Terencjusz na scenie. Dramaty Hroswity z Gandersheim, Warszawa 2013.

Homeyer 1970: H. Homeyer, Hrotsvitae Opera, Munich–Vienna 1970.

Hrotsvit 1902: Hrotsvit von Gandersheim, Opera, oprac. P. de Winterfeld, Berlin 1902.

Hrotsvit 1906: Hrotsvit von Gandersheim, Opera, oprac. K. Strecker, Lipsk 1906.

Hrotsvit 2001: Hrotsvit, Opera omnia, oprac. W. Berschin, Monachium–Lipsk 2001.

Mombritius 1910: B. Mombritius, Sanctuarium II, Paris 1910, 206b–212a.

Nau 1903: F. Nau, Histoire de Thais, „Annales du Musee Guimet” 1903, nr 30, 86–113.

Rosvita 2000: Rosvita, Dialoghi drammatici, przeł. i oprac. F. Bertini, Milano 2000.

Opracowania

Berschin 1985: W. Berschin, Passio und Theater. Zur dramatischen Struktur einiger Vorlagen Hrotsvits von Gandersheim, [w:] The Theatre in the Middle Ages, Leuven 1985, 1–11.

Bertini 2000: F. Bertini, Introduzione e note, [w:] Rosvita, Dialoghi drammatici, przeł. i oprac. F. Bertini, Milano 2000.

Bertini 2010: F. Bertini, Rosvita, la poetessa, [w:] Medioevo al femminile, F. Bertini (red.), Bari 2010, 63–95.

Curtius 2005: E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 2005.

Dronke 1984: P. Dronke, Women writers of the middle ages. A critical study of texts from Perpetua to Marguerite Porete, Cambridge 1984.

Gold 1997: B. Gold, Hroswitha Writes Herself: Clamor Validus Gandeshemensis, [w:] Sex

and Gender in Medieval and Renaissance Texts: The Latin Tradition, B. Gold, P.A. Miller,

Ch. Platter (red.), New York 1997, 41–70.

Kuhn 1969: H. Kuhn, Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart 1969.

Nagel 1965: B. Nagel, Hrotsvit von Gandersheim, Stuttgart 1965, 42–44.

Pernoud 2009: R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, przeł. I. Badowska, Katowice 2009.

Sticca 1985: S. Sticca, Sacred Drama and Tragic Realism in Hroswtha’s «Paphnutius», [w:] The Theatre in the Middle Ages, Leuven 1985, 12–44.

Strzelczyk 2007: J. Strzelczyk, Rara avis in Saxonia – Hroswita z Gandersheimu, [w:] idem, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, 376–439.

Thiebaux 1994: M. Thiebaux, Hagiographer, Playwright, Epic Historian, [w:] The Writings of Medieval Women. An Anthology, M. Thiebaux (red.), New York – London 1994, 171–223.