ROLA LISTÓW W K SZTAŁTOWANIU WIZERUNKU „APOSTOŁA WSCHODU” – ELEMENTY AUTOBIOGRAFICZNE W ŁACIŃSKIEJ KORESPONDENCJI FRANCISZK A KSAWEREGO

Słowa kluczowe

letters
autobiography
Francis Xavier
mission
Monumenta Xaveriana
Jesuits

Jak cytować

Miazek-Męczyńska, M. (2017). ROLA LISTÓW W K SZTAŁTOWANIU WIZERUNKU „APOSTOŁA WSCHODU” – ELEMENTY AUTOBIOGRAFICZNE W ŁACIŃSKIEJ KORESPONDENCJI FRANCISZK A KSAWEREGO. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(2), 93–108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/7706

Abstrakt

This paper presents the letters of Francis Xavier, Jesuit missionary, called “an Apostle of the Far East”, as
a kind of episolographical autobiography. In a short time after publication of his letters, the missionary work
of Francis Xavier, which he himself describes in detail, became a model for all later activities of the Society
of Jesus in Asia and all New World.

Bibliografia

Teksty źródłowe i przekłady:

Demetriusz, O wyrażaniu się, [w:] Trzy stylistyki greckie. Arystoteles – Demetriusz – Dionizjusz, przeł. i oprac. W. Madyda, Wrocław 2006.

Francis Xavier, Monumenta Xaveriana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta, Madrid 1899–1900.

Konstytucje Towarzystwa Jezusowego: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków–Warszawa 2006.

Scripta varia de Sancto Francisco Xaverio, Martiti 1912.

Selected Writings of St. Ignatius of Loyola, with commentary by J.N. Tylenda SJ, edycja elektroniczna: [http://woodstock.georgetown.edu/ignatius/letters.htm#index].

The Letters and Instructions of Francis Xavier, transl. M.J. Costelloe, St. Louis 1992.

Opracowania:

Abram 1994: L.S. Abram, Latin Letters and Their Commonplaces in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Indiana 1994.

Brodrick 1969: J. Brodrick SJ, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego. Święty Franciszek Ksawery, Kraków 1969.

Cieślak 2005: S. Cieślak, Św. Franciszek Ksawery, Kraków 2005.

Clossey 2010: L. Clossey, Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions, Cambridge 2010.

Czermińska 2009: M. Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Autobiografia, M. Czermińska (red.), Gdańsk 2009, 5–17.

Domański 2002: J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002.

Dziechcińska 1972: H. Dziechcińska, Parenetyka – jej tradycje i znaczenie w literaturze, [w:]

Problemy literatury staropolskiej, seria I, J. Pelc (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków 1972,

–390.

Dziechcińska 1998: H. Dziechcińska, Parenetyka, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecza – Renesans – Barok, T. Michałowska (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, 618–623.

Ferro 1993: J.P. Ferro, A Epistolografia no Quotidiano dos Missionários Jesuítas nos Séculos XVI e XVII, „Lusitania Sacra” 5, 1993, 2a série, 137–158.

Friedrich 2008: M. Friedrich, Circulating and Compiling the Litterae Annuae. Towards a History of the Jesuit System of Communication, „Archivum Historicum Societatis Iesu” 77, 2008, 3–40.

Grzebień 2007: L. Grzebień SJ, Św. Franciszek Ksawery i jego kult, „Studia Bobolanum” 1, 2007, 41–55.

Jarczykowa 2011: M. Jarczykowa, Czytelniczy obieg korespondencji staropolskiej, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I: stulecia XV–XVII, P. Borek, M. Olma (red.), Kraków 2011, 381–393.

Lubas-Bartoszyńska 1993: R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.

Miazek-Męczyńska 2015: M. Miazek-Męczyńska, Litterae Indipetae – kołatanie do drzwi misji chińskiej, Poznań 2015.

Rienstra 1986: Jesuit Letters from China: 1583–84, M.H. Rienstra (ed.), Minnesota 1986.

Schurhamer 1929: G. Schurhamer, Die Muttersprache des hl. Franz Xaver, „Revista Internacional de los Estudios Vascos = Revue Internationale des Etudes Basques” 20, 1929, 246–255.

Starowiejski 2001: ks. M. Starowiejski, Autobiografia w starożytności chrześcijańskiej, [w:] Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, H. Gosk, A. Zieniewicz (red.), Warszawa 2001, 57–68.

Wright 2005: J. Wright, Jezuici. Misje, mity i prawda: Między hagiografią a czarną legendą,

przeł. P. Chojnacki, Warszawa 2005.