OKTAWIUSZ JUREWICZ (30 IV 1926–28 IV 2016)
PDF

Słowa kluczowe

Byzantine studies
Classical studies

Jak cytować

Kozłowski, M. (2017). OKTAWIUSZ JUREWICZ (30 IV 1926–28 IV 2016). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 26(2), 153–165. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl/article/view/7711

Abstrakt

The paper contains a presentation of the profile and scholarly achievements of the famous Polish classicist and
byzantinologist Professor Oktawiusz Jurewicz (1926–2016). Moreover, a list of his publications is included.

PDF

Bibliografia

Ceran 1998: W. Ceran (ed.), Mélanges 1998: Mélanges d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de Son soixante–dixième anniversaire, Łódź 1998.

Ceran 2001: W. Ceran, Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej 1800–1998, t. I, Łódź 2001.

Ceran 2006: W. Ceran, Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej, Poznań 2006.

Dąbrowska 2012: M. Dąbrowska (red.), Oskar Halecki i jego obraz Europy, t. I-III, Warszawa 2012–2014.

Dąbrowska 2013: M. Dąbrowska, Profesor Halina Evert–Kappesowa i Madame Dupont, „Przegląd Nauk Historycznych” 12, 2013, nr 2, 193–220.

Dąbrowska 2015: M. Dąbrowska (red.), Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, Warszawa

Evert–Kappesowa 1967: H. Evert–Kappesowa, Bizantynologia w Polsce [w:] G. Ostrogorski,

Dzieje Bizancjum, H. Evert–Kappesowa (przekł. pod. red.), Warszawa 1967.

Kochanek 2012: P. Kochanek, Udział Polaków w 21 Międzynarodowych Kongresach Bizantynistów w latach 1924–2006, „Vox Patrum” 32, 2012, nr 57, 311–337.

Kozłowski 2012: M. Kozłowski, Emigracyjna twórczość Aleksandra Turyna (1900–1981), „Nowy Filomata” 18, 2014, nr 2, 263–271.

Mackiewicz, Żołna 1993: L. Mackiewicz, A. Żołna (red.), Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1993.

Starowieyski 1998: M. Starowieyski, Professore Ottavio Jurewicz [w:] Mélanges d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de Son soixante–dixième anniversaire,

W. Ceran (ed.), Łódź 1998, 6–9.