Il concetto d'umiltà nel linguaggio di santa Teresa di Gesù Bambino

Main Article Content

Joanna Ciesielka

Abstrakt

This paper deals with the concept of humbleness in St. Theresa of Lisieux on the basis of her texts. Firstly, the author presents the semic analysis of the adjectives and nouns determining human qualities and attitudes. Based on the analysis, the author determines 3 semantic fields: the field of lack, the field of oblivion and the field of inferiority. Then the author aims to present the unique concept of humbleness according to St. Theresa of Lisieux: observing herself as an imperfect being, wishing to remain so, her joy of being imperfect and perceiving it as a source of good.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciesielka, J. (2004). Il concetto d’umiltà nel linguaggio di santa Teresa di Gesù Bambino. Studia Romanica Posnaniensia, 31, 183-196. https://doi.org/10.14746/strop.2004.31.016
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Adamska J. 1. ( 1997), Wszyscy kochać mnie będą. Poznań: Wydawnictwo Totaldruk.
 2. Apresjan J.D. (2000), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 3. Baylûn C., Fabre P. (1994), La semántica (con ejercicios prácticos y sus soluciones). Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Paidós.
 4. Dardano M., Trifone P. (1997), La Nuova grammatica délia lingua italiana. Bologna: Zanichelli Editore.
 5. Filek O. (red.) (1999), Aby lepiej poznać św. Teresę z Usieux, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 6. Gaucher G. (1994), Mala święta z Usieux. Poznań: Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych.
 7. Gogola J, W. (1997), Mala droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus [in:] Mala droga zupełnie nowa iw. Teresy od Dzieciątka Jezus. Materiały z sympozjum. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 8. Gogola J. W. (1999), Sekret iw. Teresy z Lisieux. Elementy duchowości. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 9. Grzegorczykowa R. (1993), Pokora, pycha i pojęcia pokrewne, [in:] J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz- Brzozowska (red.). Nazwy wartości, studia leksykalno-semantyczne. Lublin.
 10. Kasperkiewicz K. M. (1983), U podstaw permanentnej formacji. Problematyka chrześcijańskiej pokory. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, pp. 8-88.
 11. Krzeszowski T. P. (1999), Aksjologiczne aspekty semantyki językowej. Toruń
 12. Léon-Dufour X. (1985), Słownik teologii biblijnej. Poznań-Warszawa: Pallotinum.
 13. Mounin G. ( 1995), Dictionnaire ile la linguistique. Paris: Quadrige, Presses Universitaires de France.
 14. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1995), Manuscrits autobiographiques. Office central de Lisieux.
 15. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1999), J’entre dans la vie. Derniers Entretiens. Paris: Editions du Cerf.
 16. Sainte Thérèse de l’Enfan Jésus (1979), Poésies, un cantique d ’amour. Paris: Editions du Cerf.
 17. Sainte Thérèse de l’Enfan Jésus (1983), Une course de géant. Lettres. Paris: Editions du Cerf (lettres dès 9 avril 1888 jusqu'au 25 août 1897).
 18. Teresa di Gcsù B am b in o (1998), GliScritti. Roma: Edizioni OCD.
 19. Tokarski R. (1993), Słownictwo jako interpretacja świata lin:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, tom 11, red. J. Bartmiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 20. Touratier C. (2000), La sémantique. Paris: Armand Colin.