Vocabulario y estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española actual

Main Article Content

Monika Głowicka

Abstrakt

The author of this article analyses the functioning of stereotypes in Spanish press advertisements, payingspecial attention to the role which they play in this kind of texts. What is meant mainly is to show how advertisements try to modiify the consumer’s behaviour and to impose on him a new set of values which is in the interest of producers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głowicka, M. (2007). Vocabulario y estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española actual. Studia Romanica Posnaniensia, 25(nul), 135-144. https://doi.org/10.14746/strop.2001.2526.013
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Boer H.B., Dworzecki Z., Timme H. (1991), Efektywna reklama, Przegląd Organizacji, nr 8, pp. 17-18.
 2. Elgozy G. (1973), Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, Warszawa.
 3. Ferraz Martínez A. (1995), El lenguaje de la publicidad, Madrid.
 4. Kurta H. (1969), Reklama prasowa, Warszawa.
 5. Lewicki A.M. (1994), Poezja reklamy, Aida Media, nr 3, pp. 10-11.
 6. Majkowska G. (1994), Język reklamy, en: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa, pp. 317-324.
 7. McLuhan M. (1975), Reklama jes t dźwignią zazdrości, en: Wybór pism, Warszawa.
 8. Miodek J. (1979), Reklama w Spiglu, Odra, nr 11, pp. 73-77.
 9. Reboul O. (1980), Kiedy słowo jest bronią, en: M. Głowiński, Język i społeczeństwo, Warszawa.
 10. Szczęsna E. (1992), Reklama - sztuka czy perswazja?, Dialog, nr 11, pp. 70-81.
 11. Tokarski R. (1995), Mechanizmy perswazyjne w reklamie, Aida-Media, nr 10, pp. 34-36.