L’intraculturel et la traduction

Main Article Content

Magda Potok-Nycz
Józef Sypnicki

Abstrakt

The article takes up the subject of stereotypes within the contractive linguistics and translation area. The authors investigate the presence of cultural and national differences in language systems demonstrating that the fixed set ideas about particular tlings are compactly built in linguistic expressions. The requisites of culture are examined in word components, conceptual models and means of categorization. The selected examples go to prove the individual character of the world representation within different cultures. Other expressions seem to converge or because of language acquisitions (translations) or due to the identical experiences that create the particular forms of understanding the world. In the second part of the article the cultural stereotype is situated in the translation frame. Several translation strategies are proposed. The conclusion, nevertheless, reveals that the stereotypes belong to the linguistic system and, unlike the sense, can be departed from it. Unless the cultural experience of different linguistic communities converges, the stereotypes are untranslatable. The commented patterns of translation procedures demonstrate that the cultural stereotypes do not cross the language barriers in the process of translation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potok-Nycz, M., & Sypnicki, J. (2007). L’intraculturel et la traduction. Studia Romanica Posnaniensia, 25(nul), 249-260. https://doi.org/10.14746/strop.2000.2526.023
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Anusiewicz J., Bartmiński J. (1998), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki "Język a Kultura”, tom 12, Wrocław.
 2. Bartmiński J., 1980, (red.), Słownik ludowych stereotypów językowych, Zeszyt próbny, Wrocław.
 3. Bartmiński J. (1985), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, w: red. M. Basaj, D. Rytel, Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. III. Wrocław.
 4. Bartmiński J. (1998), Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem-na przykładzie stereotypu „matki", w: red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, .Język a Kultura”, tom 12, Wrocław.
 5. Dąmbska-Prokop U. (1997), Śladami tłumacza, Częstochowa-Kraków.
 6. Klinkenberg J.-M. (1998), Rhétorique de L'argumentation et rhétorique des figures, soeurs ou ennemies?, Studia Romanica Posnaniensia, vol. XXIII, s. 61-86.
 7. Lewicki R. (1993), Konotacja obcości w przekładzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Newmark P. (1988), Textbook of translation, trad. esp. de Virgilio Moya: Manual de traducción, Câtedra, 2a ed., 1992, Madrid.
 9. Pisarek W. (1975), Wyobrażenia o polskich stereotypach regionalnych, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1.
 10. Pisarkowa K. (1976), Konotacje semantyczne nazw narodowości. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1.
 11. Pisarska A., Tomaszkiewicz T. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Putnam H. (1975), Mind, Language an d Reality, Cambridge.
 13. Sypnicki J. (1993), Éléments culturels du lexique et enseignement du français langue étrangère, in: Tradition et mo dernité, Kraków, Universitas, pp. 307-313.
 14. Sypnicki J. (1994), Oroli elementów kulturowych w leksyce. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej, Tom XXII, 1994. pp. 39-44.
 15. Sypnicki J. (1995), Des connotations et d’autres relations dans le lexique, in: Les acquis de la linguistique et l’enseignement du français langue é trangère . Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 7 6 -8 4 , Łódź.
 16. Tokarski R. (1998), ,Biała brzoza", „czarna ziemia”, czyli o miejscu stereotypu w opisie języka, w: red. J. Anusiewicz , J. Bartmiński, Stereo typ jako przedmiot lingwistyki, «Język a Kultura”, tom 12, Wrocław.
 17. Telija W. N. (1998), Frazeologizmy-idiomy jako stereotypy kultury, w: red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński,
 18. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, „Język a Kultura”, tom 12, Wrocław.