Les dérivés nominaux de noms propres en tant qu’insultes dans le discours médiatique polonais

Main Article Content

Anna Kochanowska

Abstrakt

The aim of the article is to study simple nominal derivatives created from the acronym of the Polish political party Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice). In some forms of media discourse, these derivatives function as insults and are among many instruments of hate speech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kochanowska, A. (2017). Les dérivés nominaux de noms propres en tant qu’insultes dans le discours médiatique polonais. Studia Romanica Posnaniensia, 44(3), 87-101. https://doi.org/10.14746/strop.2017.443.006
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Bieliński, J. (2013). Niemożliwa tożsamość: wizerunki podmiotów relacji „my–oni”. In X. Bukowska, B. Markowska (éds). To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (pp. 75-89). Warszawa : Wydawnictwo Trio.
 2. Bralczyk, J., Mosiołek-Kłosińska, K. (2000). Język w mediach masowych. Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 3. Bralczyk, J., Mosiołek-Kłosińska, K. (2001). Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 4. Bukowska, X., Markowska, B. (éds). To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym. Warszawa : Wydawnictwo Trio.
 5. Burkacka, I. (2012). Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski.
 6. Głowiński, M. (2009). Nowomowa i ciągi dalsze: szkice dawne i nowe. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 7. Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 8. Grevisse, M., Goosse, A. (2008). Le bon usage. Quatorzième édition. Bruxelles : Édition De Boeck Univeristé.
 9. Grochowski, M. (1982). Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie). Polonica, VIII, pp. 52-72.
 10. Grochowski, M. (1991). Przekleństwo i wulgaryzm jako kwalifikatory pragmatyczne jednostek leksykalnych. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 11. Grochowski, M. (2002). Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Grzegorczykowa, R. (2012). Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Grzegorczykowa, R., Puzynina, J. (1979). Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego: rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Jonasson, K. (1994). Le nom propre. Constructions et interprétations. Louvain-la-Neuve : Duculot. Retrieved from https://doi.org/10.3917/dbu.jonas.1994.01
 15. Kamińska-Szmaj, I. (2006). Apelatywizacja nazw własnych w inwektywach politycznych. In Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (éds), Onimizacja i apelatywizacja (pp. 103-110). Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 16. Kamińska-Szmaj, I. (2007). Agresja językowa w życiu publicznym: leksykon inwektyw politycznych 1918-2000. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Kaproń-Charzyńska, I. (2014). Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa: funkcja ekspresywna i poetycka. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 18. Kudra, B. (2001). Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Lagorgette, D., Larrivée P. (2004). Introduction. Langue Française, 144, pp. 3-12. Retrieved from https://doi.org/10.3917/lf.144.0003
 20. Markowska, B. (2013). Jacy „my” i jacy „oni”? Analiza semantyczna nazw i etykiet. In X. Bukowska, B. Markowska (éds), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (pp. 19-53). Warszawa : Wydawnictwo Trio.
 21. Nagórko, A. (2003). Zarys gramatyki polskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Nagórko, A., Łaziński, M., Burkhardt, H. (2004). Dystynktywny słownik synonimów. Kraków : Universitas.
 23. O’Keeffe, A. (2011). Media and Discourse Analysis. In J. Gee, M. Handford (éds), The Routledge Handbook of Discourse Analysis (pp. 441-454). London : Routledge. Retrieved from http://hdl.handle.net/10395/1681
 24. Pałuszyńska, E. (2006). Pragmatyczne aspekty użycia nazw własnych w tekstach prasowych. In Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (éds), Onimizacja i apelatywizacja (pp. 165-171). Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 25. Pisarek, W. (2000). Język w mediach, media w języku. In J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (éds), Język w mediach masowych (pp. 9-18). Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 26. Pisarkowa, K. (1978). Hasło honor jako przedmiot analizy pragmatycznojęzykowej. Polonica, IV, pp. 117-135.
 27. Sałkowska, M. (2013). Jak „inny” staje się „obcym”, albo kiedy różnica staje się piętnem. In X. Bukowska, B. Markowska (éds), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (pp. 91-115). Warszawa : Wydawnictwo Trio.
 28. Satkiewicz, H. (2000). Językowe przejawy agresji w mediach. In J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (éds), Język w mediach masowych (pp. 28-33). Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 29. SOURCES INTERNET CONSULTÉES
 30. Andreth. (2017, May). Retreived from https://www.wykop.pl/wpis/23976337/chyba-nielada-poplochw-zaciszu-biur-mlodziezowek-/
 31. Antonina. (2015, October 17). POwiec – kim jest? Retrieved from http://forum.interia.pl/powiec-kimjest-tematy,dId,2728815
 32. Biblioteka. (2007). PiSiulki dwie, ciemna i jasna, i PiSiulek jeden. Retrieved from http://pl.soc.polityka.narkive.com/HMF1nHFY/pisiulki-dwie-ciemna-i-jasna-i-pisiulek-jeden
 33. Blog lekkoducha. (2014). Retrieved from http://lekko-duch.blog.onet.pl/2014/11/05/pisiaki-tv-trwam-iinne-wiesci-z-zakrystii/
 34. Bolek. (2016, April 8). Paweł Szałamacha: Z obniżką VAT musimy poczekać. Retrieved from http://m.interia.pl/komentarze,2315111,4211,strona,7
 35. Gość. (2014, May 10). Została na bruku. Retrieved from http://www.wiescisokolowskie.pl/zostala-nabruku,08I8GHWAWpES3ZOofHK1TCB9bO936V2DSA576wzs325N946TZl.html
 36. Gość. (2015, April, 6). Kamiński z wyrokiem. A co z AFERĄ DUDY? Retrieved from http://forum.echodnia.eu/kaminski-z-wyrokiem-a-co-z-afera-dudy-t290212/~jan_g. (2013, July 5). Elektrim. Retrieved from http://www.bankier.pl/forum/temat_re-12straconychlat-dla-polski-gdyby-rzadzil-pisiaczek,12972808.html
 37. Mintor. (2013, February 25). Retrieved from http://www.wiocha.pl/komentarze_uzytkownika,217838,308
 38. Moher. (2013, August 13). „Co z budową Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce?”. Retrieved from http://supernowosci24.pl/co-z-budowa-centrum-wystawienniczo-kongresowego-wjasionce/
 39. Narciasz. (2016). Discussion: Andrzej Dupa. Retreived from http://soc.culture.polish.narkive.com/Plwf1NS5/andrzej-dupa
 40. Próbki cukierków (2017). Retreived from http://www.tokfm.pl/blogi/off2/2017/03/pisowiec_to_jeszcze_nie_polak_to_malosc_takie_sa_wyniki_demoralizatorstwa_kaczynskiego/1
 41. Salon24. (2010). Retrieved from http://stoje-z-boku-i-patrze.salon24.pl/244478,straszna-pisowa-wyrzucona-z-wiadomosci
 42. Salon24. (2013). Retrieved from https://www.salon24.pl/u/zamkinapiasku/490632,byc-polakiem-niejest-latwo-w-polsce
 43. Strona byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. (2013). Retrieved from https://wzzw.wordpress.com/2013/05/31/platfusy-chcecie-zeby-pisory-poslaly-nas-do-mamra-lud-tak-%E2%98%9A/
 44. Te-Killa. (2010, July 26). Stenogramy z kabiny pilotów nie będą upublicznione. Retrieved from http://wiadomosci.onet.pl/forum/stenogramy-z-kabiny-pilotow-nie-beda-upublicznione,299257,20,czytaj-popularne.html