Pressto.

Nagłowek strony

La invisibilitat com a matèria política: Vermell de Cadmi de Margarida Aritzeta i Los invisibles de José María Merino

Alfons Gregori

DOI: https://doi.org/10.14746/strop.2018.452.005

Abstrakt


Invisibility is the main motif of two non-mimetic novels belonging to the Catalan and Spanish literature respectively: Vermell de Cadmi [Cadmium Red] (1984) by Margarida Aritzeta, and Los invisibles [The Invisible] (2000) by José María Merino. The aim of the present article is to compare both novels by analysing how the dialectical process between body, fantasticality, and social conflict works in them, taking into account their historic and literary contexts, possible interpretations of the unusual events from an ideological point of view, and the strategies used for achieving the fantastic effect in both of them.


Słowa kluczowe


Spanish fantastic literature; Catalan science fiction; José María Merino; Margarida Aritzeta; invisibility in literature; ideology in literature

Pełny tekst:

Bibliografia


Alonso, S. (2012). Introducción. Dins J. M. Merino, Los Invisibles (p. 7-71, S. Alonso, ed.). Madrid: Cátedra.

Aritzeta, M. (1984). Vermell de cadmi. Barcelona: Laia.

Beauvoir, S. de (1976). Le Deuxième Sexe II: l’expérience vécue. París: Gallimard.

Carrera Garrido, M. (2017). Narrativa 1960-1980. Dins D. Roas (dir.), Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015) (p. 71-98). Madrid & Frankfurt am Main: Iberoamericana & Vervuert.

Castells, A. (2010, 25 de març). Un tros de conversa amb Margarida Aritzeta. Avui Cultura, p. 3.

Cortés Orts, C. & Gisbert López, I. (2015). La reivindicació de la situació de la dona en la Transició a través de la revista Canigó. Dins C. Mañas Viejo, M. Esquembre Cerdá, M. Moreno Seco & N. Montesinos Sánchez (eds.), I Coloquio Internacional Haciendo historia: género y transición política “Transiciones en marcha” (p. 66-78). Alacant: Universitat d’Alacant.

Giovannini, M. A. (2001). La evaporación corpórea como metáfora de la pérdida de la identidad. Cuadernos de 4arrativa, 6, 165-175.

Iribarren i Donadeu, T. (2005). An Approximation of H. G. Well’s Impact on Catalonia. Dins P. Parrinder & J. Partington (eds.), The Reception of H. G. Wells in Europe (p. 222-235). Londres & Nova York: Thoemmes Continuum.

Julià, Ll. (2008). Dones i escriptures: construcció del discurs i legitimació en la literatura catalana actual. Literatures, segona època, 6, 9-27.

Kliksberg, B. (2014). ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Una perspectiva internacional. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

McNerney, K. (1988). Introduction. Dins K. McNerney (ed.), On Our Own Behalf: Women’s Tales from Catalonia (p. 1-20). Lincoln & Londres: University of Nebraska Press.

McNerney, K. (1993). Aritzeta i Abad, Margarida. Dins G. Bleiberg, M. Ihrie & J. Pérez (eds.), Dictionary of the Literature of the Iberian Peninsula, A-K (p. 111-112). Westport: Greenwood Press.

Martínez-Gil, V. (2004). Introducció. Els somni de la literatura: un itinerari català. Dins V. Martínez-Gil (ed.), Els altres mons de la literatura catalana: antologia de narrativa fantàstica i especulativa (p. 9-44). Barcelona: Cercle de Lectors & Galàxia Gutenberg.

Merino, J. M. (2012). Los invisibles (S. Alonso, ed.). Madrid: Cátedra.

Merino, J. M. (2014). Ficción perpetua. Palencia: Menoscuarto.

Moreno, F. A. (2010). Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción. Poética y Retórica de lo Prospectivo. Vitoria: Portal Editions.

Noyaret, N. (2015). Invisibilidad y monstruosidad en Los invisibles de José María Merino. Dins D. Roas (coord.), El monstruo fantástico: visiones y perspectivas (p. 277-290). Madrid: Aluvión.

Real, N. (2005). Les narradores catalanes del segle XX: una narrativa per a un nou segle. Dins Escriptores: de Caterina Albert als nostres dies (p. 69-81). Barcelona: Fundació Lluís Carulla.

Roas, D. (2011). Tras los límites de lo real: una definición de los fantástico. Madrid: Páginas de Espuma.

Roas, D., Álvarez, N. & García, P. (2017). Narrativa 1980-2015. Dins D. Roas (dir.), Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015) (p. 195-214). Madrid & Frankfurt am Main: Iberoamericana & Vervuert.

Robledo Vega, L. M. (2017). Cuando la realidad traspasa la ficción: una muestra de la realidad quebradiza en Los invisibles de José María Merino. Dins R. Hernández Arias, G. Rivera

Rodríguez & M. T. del Préstamo (eds.), 4uevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC) (p. 21-31). Vigo: MACC-ELICIN.

Simó, M. (2007). Del mundo alegórico al mundo ficcional: discurso y sentido en Los invisibles, de José María Merino. Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal and Latin America, 84 (3), 349-367. Doi:10.1080/14753820701321763.

Trabado Cabado, J. M. (2005). Crónica de lo maravilloso: ficciones y escrituras intermedias en Los invisibles, de José María Merino. Dins I. Andres-Suárez, A. Casas & I. D’Ors (eds.), José María Merino (p. 295-314). Madrid: Arco/Libros.

Villalonga, A. M. (2016, 29 de gener). Margarida Aritzeta: “m’agrada escriure des de registres diferents”. 4úvol. Consultat l’11 de setembre de 2017 a https://www.nuvol.com/entrevistes/margarida-aritzeta-magrada-escriure-des-de-registres-diferents

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 14 PDF (Català) - 15

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Alfons Gregori

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Studia Romanica Posnaniensia: ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158