Pressto.

Nagłowek strony

El llindar neofantàstic en l’obra narrativa de Joan Barceló i Cullerés

Andratx Badia-Escolà

DOI: https://doi.org/10.14746/strop.2018.452.006

Abstrakt


The fantastic is one of the elements in the narrative poetics of Joan Barceló, a seminal Catalan writer of the 70s. The purpose of this article is to analyse the fantastic from a theoretical perspective, including its specific uses in Barceló’s stories and novels, how it works and why. Thus, the paper draws on the concept of the neofantastic to reveal a literary space of aesthetic and ideological transgression that moves among three thresholds: the magical or fairy, the unusual and the absurd or nonsense.


Słowa kluczowe


Joan Barceló; Catalan fantastic literature; the neofantastic; Catalan narrative of the 70’s; Catalan children’s books; Catalan young adult literature

Pełny tekst:

Bibliografia


Acebrón, J. & Casals, J. (2000). Atles Joan Barceló. Itinerari biobibliogràfic. URC: revista literària, 15, 14-38.

Alazraki, J. (2001). ¿Qué es lo neofantástico? Dins D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico (p. 83-104). Madrid: Arco/Libros.

Arán, P. O. (2002). En torno al problema del género fantástico. Quimera, 218-219, 16-24.

Badia, A. (2010). La construcció d’un univers literari: mitificació, experimentació i intertextualitat en l’obra de Joan Barceló i Cullerés. Dins M. Muntaner, M. Picornell, M. Pons & J. A. Reynés (eds.), Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000) (p. 143-181). Barcelona & Palma: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Universitat de les Illes Balears & Institut d’Estudis Baleàrics.

Badia, A. (2011). Joan Barceló. Directori Literari de Ponent. Consultat l’11 de setembre de 2017 a http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/directori/item.php?acr_item=barc

Barceló, J. (1975). Obres completes. Volum XXVIIIè. Barcelona: autoedició.

Barceló, J. (1979a). Viatge enllunat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Barceló, J. (1979b). Ulls de gat mesquer. Barcelona: La Galera.

Barceló, J. (1979c). Joan Barceló. Dins J. Barceló (ed.), Escriptors lleidatans contemporanis: primera antologia (p. 127-138). Mataró: Robrenyo.

Barceló, J. (1981). El somni ha obert una porta. Barcelona: La Galera.

Barceló, J. (1985). Trenta taronges. Barcelona: El Llamp.

Barceló, J. (1986). Un drapaire a 4ova York. Barcelona: Empúries.

Barceló, J. (1998). Miracles i espectres. 4arrativa breu completa (J. Acebrón & J. Casals, eds.). Barcelona: La Magrana.

Bellemin-Noël, J. (2002). Lo fantástico y el inconsciente. Quimera, 218-219, 51-56.

Bessière, I. (2001). El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza. Dins D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico (p. 83-104). Madrid: Arco/Libros.

Bozzetto, R. (2001). ¿Un discurso de lo fantástico? Dins D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico (p. 223-242). Madrid: Arco/Libros.

Broch, A. (1980). Literatura catalana dels anys 70. Barcelona: Ed. 62.

Calders, P. (1966). L’exploració d’illes conegudes, IV: una infinita xarxa de camins. Serra d’Or, 10, 2a època, 56.

García, P. (2013). La “frase umbral”, desliz al espacio fantástico. Dins D. Roas & P. García (eds.), Visiones de lo fantástico: aproximaciones teóricas (p. 27-38). Màlaga: e.d.a. libros.

Knickerbocker, D. (2014). Hibridez genérica e hibridez cultural en Sondela de Rodolfo Martínez. Dins D. Roas & T. López Pellisa (eds.), Visiones de lo fantástico en la cultura española (1970-2012) (p. 213-226). Màlaga: e.d.a. libros.

Reisz, S. (2001). Las ficciones fantásticas y sus relaciones con otros tipos ficcionales. Dins D.

Roas (ed.), Teorías de lo fantástico (p. 193-222). Madrid: Arco/Libros.

Roas, D. (2011). Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico. Madrid: Páginas de Espuma.

Todorov, T. (1970). Introduction à la littérature fantastique. París: Seuil.

Tolkien, J. R. R. (2014). On Fairy-stories (V. Flieger & D. A. Anderson, eds.). Londres: HarperCollins.

Valriu, C. (1998). Influència de les rondalles en la literatura infantil i juvenil actual. Palma: Moll.

Valriu, C. (2010). Imaginari compartit: estudis sobre literatura infantil i juvenil. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 18 PDF (Català) - 19

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Andratx Badia-Escolà

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Studia Romanica Posnaniensia: ISSN (Print): 0137-2475 ISSN (Online): 2084-4158