Ser brasileiro na Polónia. Integração e identidade durante migração

Main Article Content

Dominika Gawenda

Abstrakt

This article attempts to look at migration from an anthropological perspective, especially at the issues of integration and the changes seen in the identity of migrants. Motivation and readiness for change, along with the existing stereotypes and personal experiences of a migrant, constitute successful adaptation in a new place of residence. One of the most important elements of integration in a new society is the knowledge of this group’s language, it facilitates entering the community and is very important in terms of the reproduction of one’s identity in the new place of residence. The recreation of one’s identity is necessary, because a migrant is placed in a completely new reality in which his / her previous social role and status are different. The creation of identity happens in between the two concepts of familiarity and foreignness. The description of the above-mentioned topics was based on the partially structured interviews with Brazilians living in Poznań for at least 2 years. The bibliographies included form the basis of the anthropological analysis of migration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawenda, D. (2019). Ser brasileiro na Polónia. Integração e identidade durante migração. Studia Romanica Posnaniensia, 46(3), 105-116. https://doi.org/10.14746/strop.2019.463.007
Dział
ARTÍCULOS

Bibliografia

 1. Buchowski, M., Schmidt, J. (Eds.) (2012). Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 2. Demska, U., Kamińska, S. (2001). Wpływ wizji historycznej, religii i języka na akulturację; trzy przykłady – Vida, Violetta, Maria. In H. Malewska-Peyre, Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce (pp. 68-84). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 3. Grzymała-Kazłowska, A. (2007). Konstruowanie „innego”. Wizerunek imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Jakimowicz-Ostrowska, I. (2009). Czy język jest elementem kształtującym współczesną europejską tożsamość? In G. Piwnicki, S. Mrozowska (Eds.), Jednostka ‒ społeczeństwo ‒ państwo wobec megatrendów współczesnego świata (pp. 162-187). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Kawaczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 6. Kolbowska, K. (2010). Capoeira w Polsce. Wędrowanie wątków kulturowych. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 7. Kownacka, E., Tempska, A. (2001). Poczucie swojskości i obcości w procesie akulturacji. In H. Malewska-Peyre (Ed.), Swojskość i obcość: o akulturacji imigrantów w Polsce (pp. 114-143). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 8. Kusztal, A. (2009). Zagadnienie tożsamości europejskiej w świetle manifestu Jurgena Habermasa i Jacques’a Derridy z 2003 r. In G. Piwnicki, S. Mrozowska (Eds.), Jednostka ‒ społeczeństwo ‒ państwo wobec megatrendów współczesnego świata (pp. 113-146). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Mach, Z. (1998). Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna. Kraków: Universitas.
 10. Metykova, M. (2010). Only a mouse click away from home: transnational practices of eastern European migrants in the United Kingdom. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/232830917_Only_a_mouse_click_away_from_home_transnational_practices_of_Eastern_European_migrants_in_the_United_Kingdom.
 11. Niedźwiecki, D. (2010). Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku. Kraków: Nomos.
 12. Pessoa, F. (1982/2008). Livro do Desassossego. Lizbona: Relógio d’Água.
 13. Zamojski, J. (1995). Migracje masowe ‒ czynnik przemian społeczeństw współczesnych. In J. Zamojski (Ed.), Migracje i społeczeństwo (pp. 56-78). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 14. Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: PWN.