Sobre las preferencias léxicas en los registros coloquial y formal en L1 y L2

Main Article Content

Raúl Fernández Jódar

Abstrakt

As is well known, formal and colloquial registers should not be understood as two independent departments without any relation between them, but as two extremes of the continuum of speech. It should be added that this continuum will be different for speakers of different languages, since certain lexical, pragmatic or syntactic elements, among others, can be understood as corresponding to different registers, either due to the influence of the L1 or the learning process. The aim of this study is to analyze the existence of pairs of lexical preferences according to the register. In addition, it will be checked if these lexical preferences are given in both L1 and L2.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fernández Jódar, R. (2019). Sobre las preferencias léxicas en los registros coloquial y formal en L1 y L2. Studia Romanica Posnaniensia, 46(4), 149-162. https://doi.org/10.14746/strop.2019.464.013
Dział
ARTÍCULOS

Bibliografia

  1. Anusiewicz, J. (1992). Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata. In J. Anusiewicz, F. Nieckula (eds.), Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i w kulturze (pp. 9-20). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Bartmiński, J. (1992). Styl potoczny. In J. Anusiewicz, F. Nieckula (eds.), Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i w kulturze (pp. 37-54). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  3. Bartmiński, J. (1993). Styl potoczny. In J. Bartmiński (ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2 (pp. 115-134). Lublin: Wiedza o Kulturze.
  4. Briz Gómez, A. (1996). El español coloquial. Situación y uso. Madrid: Arco Libros.
  5. Coseriu, E. (1981). Lecciones de lingüística general. Madrid: Gredos. Gaviño Rodríguez, V. (2008). Español coloquial. Pragmática de lo cotidiano. Cádiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.
  6. Hołowka, T. (1986). Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  7. Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2008). Wykłady ze stylistyki. Warszawa: PWN.