Donde el sueño tropezaba con realidad: Poemas y conferencias de F.G. Lorca en la edición polaca: Federico García Lorca, Wiersze i wykłady; wstęp i opracowanie Justyna Ziarkowska, wybór przekładów Marcin Kurek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Main Article Content

Judyta Wachowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wachowska, J. (2020). Donde el sueño tropezaba con realidad: Poemas y conferencias de F.G. Lorca en la edición polaca: Federico García Lorca, Wiersze i wykłady; wstęp i opracowanie Justyna Ziarkowska, wybór przekładów Marcin Kurek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Studia Romanica Posnaniensia, 47(1), 135-139. https://doi.org/10.14746/strop.2020.471.012
Dział
RESEÑAS

Bibliografia

  1. García Lorca, F. (1989). 1910 (Intermedio). En F. García Lorca, Poeta en Nueva York (112-113). Madrid: Cátedra.
  2. Josephs, A., Caballero, J. (1988). Introducción. En F. García Lorca, Poema del Cante Jondo. Romancero gitano (13-138). Madrid: Cátedra.
  3. Millán, M.C. (1989). Introducción. En F. García Lorca, Poeta en Nueva York (11-105). Madrid: Cátedra.
  4. Ziarkowska, J. (2010). Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.