Graiurile poloneze din Poiana Micului şi Bulai (Bucovina de Sud) – o perspectivă sociolingvistică de tip comparativ pe baza ALAB

Main Article Content

Florin-Teodor Olariu
Veronica Olariu

Abstrakt

The Polish communities from Bukovina have been studied in the last period through several research projects, initiated by both Polish and Romanian researchers. One of them is the Audiovisual Linguistic Atlas of Bukovina (ALAB), which aims to realize a radiography in multimedia format of the ethnolinguistic diversity of Bukovina. Regarding the Polish ethnic minority, in 2016 two field studies have been carried out in two localities: Bulai and Poiana Micului. Following the analysis of the material thus obtained, we managed to capture some characteristics both at the linguistic and the sociolinguistic level that individualize the two communities. Thus, from a linguistic point of view, the two dialects are different both at phonetic and lexical level, the Bulai dialect being more similar to the Polish literary language. At the sociolinguistic level has been observed the presence of a strong epilinguistic component in the Polish people speech, based on the representations and the attitudes that the Polish ethnic groups have regarding the status and the vitality of their own dialects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olariu, F.-T., & Olariu, V. (2020). Graiurile poloneze din Poiana Micului şi Bulai (Bucovina de Sud) – o perspectivă sociolingvistică de tip comparativ pe baza ALAB. Studia Romanica Posnaniensia, 47(3), 55-78. https://doi.org/10.14746/strop.2020.473.004
Dział
LIMBĂ

Bibliografia

 1. Arvinte, V., Ursu, D., Bordeaianu, M. (1961). Glosar regional. București: Editura Academiei Române.
 2. Brückner, Al. (1970). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 3. Chiţimia, I., Deboveanu-Mălăescu, E. (1963). Graiul şi folclorul polonez din Bulai, raionul Suceava. In Romanoslavica. VII, pp. 159-186.
 4. Greń, Z., Krasowska, H. (2008). Słownik górali polskich na Bukowinie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 5. Hrenciuc, D. (2000). Minoritatea polonă din Bucovina. In Analele Bucovinei. VII/2, pp. 439-456.
 6. Krasowska, H., Pokrzyńska, M., Suchomłynow, L.A. (2018). Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 7. Olariu, Fl.-T., Olariu, V. (2019). Identitate culturală şi comportament sociolingvistic în context minoritar: huţulii şi polonezii din Bucovina de Sud. In F. Solomon, Al.-L. Cohal & L. Rados (ed.). Ipostaze istorice ale mişcărilor de populaţie şi modele identitare etnolingvistice actuale. Bucureşti: Editura Academiei Române, pp. 413-427.
 8. Olariu, Fl.-T., Olariu, V., Clim, M.-R., Luca, R. (2016). La cartographie linguistique roumaine face à l’informatisation: quelques projets et résultats. In J.-P. Chauveau, M. Barbato & I. Fernández-Ordóñez (éd.). Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique. Nancy: ATILF, pp. 193-207, http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-8/CILPR-2013-8-Olariu-Olariu-Clim-Luca.pdf.
 9. Olariu, Fl.-T., Olariu, V., Luca, R. (2016). Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – repere metodologice. In D. Loşonţi, V. Vlasin & N. Mocanu (ed.). Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion internaţional de dialectologie. Cluj-Napoca: Argonaut & Scriptor, pp. 327-329.
 10. Petraru, M.I. (1995-1996). Originea şi căile de imigrare ale polonezilor în Bucovina. In Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei. XXII–XXIII, pp. 355-372.
 11. Pintescu, Fl., Hrenciuc, D. (2002). Din istoria polonezilor în Bucovina. Suceava: Uniunea Polonezilor din Bucovina.
 12. Robciuc, I. (1996). Raporturi lingvistice româno-ucrainene. I. Elemente româneşti în ucraineană. Bucureşti: Editura Mustang.
 13. Stempel-Gancarczyk, K. (2016). Bucovina secolului al XX-lea – o Arcadie în amintirile membrilor comunităţii polonezilor din România (pe baza interviurilor şi a materialelor scrise din localităţile Bulai şi Vicşani). In Analele Bucovinei, XXIII/46, pp. 155-163.
 14. Stempel-Gancarczyk, K. (2019). Dispariţia limbii în satele poloneze din Bucovina românească. In Analele Bucovinei. XXVI/52, pp. 241-245.
 15. Stempel-Gancarczyk, K. (2020). Reflecţii asupra importanţei cercetărilor de teren în contextul analizei graiurilor poloneze pe cale de dispariţie din Bucovina românească. In Analele Bucovinei. XXVII/54 (în curs de apariţie).