Paròdia sobre paròdia. C. A. Jordana reescrit per Mercè Rodoreda

Main Article Content

Catalina Mir

Abstrakt

This paper proposes a reinterpretation of plot parallelisms between El collar de la Núria (1927), by C. A. Jordana, and Crim (1936), by Mercè Rodoreda. The comparative analysis aims to show how Crim, in addition to working as a parody of the principles of the detective story, can be read as a parody of an earlier parody of the same genre – that is, the text by Jordana. This rewriting exercise strengthens the hypertextual link between these two novels and results in what we may call, following the terminology by Gérard Genette, a hyperparody.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mir, C. (2021). Paròdia sobre paròdia. C. A. Jordana reescrit per Mercè Rodoreda. Studia Romanica Posnaniensia, 48(3), 61-72. https://doi.org/10.14746/strop.2021.483.005
Dział
ARTICLES

Referencje

 1. Arnau, C. (1979). Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda. El mite de la infantesa. Barcelona: Edicions 62.
 2. Campillo, M. (2006). Mercè Rodoreda: París 1939 (quatre cartes i unes botes). Els Marges: Revista de llengua i literatura, 78, 107-112. Recuperat de https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142420.
 3. Campillo, M. (ed.) (1993). C. A. Jordana: 1893-1993. Centenari. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya & Institució de les Lletres Catalanes.
 4. Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1986). Diccionario de los símbolos (trad. de M. Silvar & A. Rodríguez). Barcelona: Herder.
 5. Cortés, C. (2001). Les primeres novel·les de Mercè Rodoreda (1932-1936). Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant. Recuperat de https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10024 [Tesi doctoral dirigida per E. Balaguer].
 6. Genette, G. (1982). Palimpsestes: la littérature au second degré. París: Seuil.
 7. Gregori, C. (2016). Gènere negre i ironia en els inicis literaris de Mercè Rodoreda. Dins F. Carbó, C. Gregori & R. X. Rosselló (eds.), La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939 (p. 476-496). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 8. Hannoosh, M. (1989). The Reflexive Function of Parody. Comparative Literature, 41 (2), 113-127. DOI: 10.2307/1770971
 9. Hutcheon, L. (1985). A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. Londres: Methuen.
 10. Jordana, C. A (1988). El collar de la Núria. Barcelona: Curial Edicions Catalanes [Publicat originalment el 1927].
 11. Manent, A. (1961). Enquesta: La novel·la policíaca a Catalunya. Serra d’Or, 7, 13-14.
 12. Martínez-Gil, V. (ed.) (2004). Els altres mons de la literatura catalana. Antologia de narrativa fantàstica i especulativa. Barcelona: Galàxia Gutenberg & Cercle de Lectors.
 13. Muñoz, T. (1992). Entrevistes de Mercè Rodoreda a “Clarisme” (1933-1934). Estudis de Llengua i Literatura Catalana, 5, 495-573. Recuperat de https://www.raco.catindex.php/LlenguaLiteratura/article/view/220404.
 14. Porta, R. (2007). Mercè Rodoreda i l’humor (1931-1936): primeres novel·les, el periodisme i Polèmica. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda & Institut d’Estudis Catalans.
 15. Rodoreda, M. (2002). Primeres novel·les, II (ed. de R. Porta). Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda & Institut d’Estudis Catalans.
 16. Roig, M. (1976). Retrats paral·lels, II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 17. Saladrigas, R. (1979). Literatura i societat a la Catalunya d’avui. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 18. Vázquez de Parga, S. (1993). La novela policiaca en España. Barcelona: Ronsel.