La expresión verbal de las emociones negativas: el caso del insulto

Main Article Content

Monika Lisowska

Abstrakt

An insult is one of the cases of verbal aggression and undoubtedly it is an everyday life phenomenon. Insulting is a display of direct aggression which arises from anger and aims at the effect on the recipient’s mind. The act of abuse on the other hand, is conditioned by multiple factors. Its success depends, for example, on the knowledge of culture to which the recipient of an insult belongs. Despite the fact that an insult is a cultural phenomenon, i.e. dependent on a particular culture, the mechanism of abuse itself is identical in the entire world. Generally, it is possible to determine a list of universal human disabilities which are subject to insults as well as a universal list of topic areas of insulting expressions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisowska, M. (2010). La expresión verbal de las emociones negativas: el caso del insulto. Studia Romanica Posnaniensia, 37(2), 3-13. https://doi.org/10.14746/strop.2010.372.001
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Bally, Ch. (1966). Definicja stylistyki. En R. Mayenowa, Stylistyka Bally’go. Wybór tekstów (pp. 39-74). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Benveniste, É. (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris: Éditions Gallimard.
 3. Colín Rodea, M. (2005). Modelo interpretativo para el estudio del insulto. Estudios de Lingüística Aplicada 041, 13-37.
 4. Da Riva, R. (2007). Maledicta mesopotamica. Insultos e imprecaciones en el próximo oriente antiguo. Historiae, 4, 25-55.
 5. De Raad, B., Van Oudenhoven, J.P., & Merle, H. (2004). Personality Terms of Abuse in Three Cultures: Type Nouns between Description and Insult. European Journal of Personality, 4, 131-146.
 6. Diez, J. (2008, agosto 3). El arte de insultar. Retrieved from http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/662/1217414876.html
 7. García de Diego, V. (1966). Lecciones de lingüística española. Madrid: Editorial Gredos, S.A.
 8. Grabias, S. (1978). Pojęcie językowego znaku ekspresywnego. En K. Dejna (red), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego (pp. 109-115). Wrocław: Ossolineum.
 9. Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 10. Grzegorczykowa, R. (1978). Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych. En K. Dejna (red), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego (pp. 117-123). Wrocław: Ossolineum.
 11. Grzegorczykowa, R. (1991). Obelga jako akt mowy. Poradnik Językowy, 5-6, 196-201.
 12. Kövecses, Z. (2002). Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Mikołajczyk, B. (2007). Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego. En Kontakty językowe i kulturowe w Europie (p. 186-197). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Nowakowska-Kempna, I. (1995). Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 15. Nowakowska-Kempna, I. (2000). Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami uczuć. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 16. Peisert, M. (2004). Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Pisarkowa, K. (1978). Hasło “honor” jako przedmiot analizy pragmatycznojęzykowej. Polonica, IV, 117-135.
 18. Spagińska-Pruszak, A. (1994). Język emocji. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 19. Szumska, D. (2000). O emocjach bez emocji. Język a Kultura, 14, 199-208.
 20. Van Oudenhoven, J. P., et al. (2008). Terms of abuse as expression and reinforcement of cultures. International Journal of Intercultural Relations, 32, 174-185.
 21. Volek, B. (1987). Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.