« Aux ordres de l’époux obéir, c’est le droit essentiel des épouses » : le mariage dans les écrits de la princesse Franciszka Urszula Radziwiłł (1705-1753)

Main Article Content

Barbara Judkowiak

Abstrakt

This article deals with the issue of love, marriage and motherhood, which dominates the work of the first Polish female writer to be at once both a poetess and a dramatist. It offers a reconstruction of the biographical context that strongly influences many of Radziwiłłowa’s utterances on this subject and sheds light on more general matters, such as the juridical and social situation of women in the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Judkowiak, B. (2011). « Aux ordres de l’époux obéir, c’est le droit essentiel des épouses » : le mariage dans les écrits de la princesse Franciszka Urszula Radziwiłł (1705-1753). Studia Romanica Posnaniensia, 38(1), 67-79. https://doi.org/10.14746/strop.2011.381.006
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Bogucka M. (1998). Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa : Wydawnictwo Trio.
 2. Czamańska I. (2007). Franciszka Urszula, Dans I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu (pp. 391-404). Poznań : Wydawnictwo Poznańskie.
 3. Judkowiak B. (1992). Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej – poetce. Poznań : Wydawnictwo WiS.
 4. Kulesza-Woroniecka I. (2003). Aktywność arystokratek w XVIII wieku. Dans Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI –XVIII wieku, dir. J. Urbanowicz et al. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 5. Luhmann N. (2003). Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, trad. J. Łoziński, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Malinowska M. (2008). Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Mycielski J. (1882). Matka Księcia Panie Kochanku, Przegląd Polski, XVI, 369-380.
 8. Popiołek B. (2003). Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 9. Radziwiłłowa Franciszka Urszula z Wiśniowieckich (1754). Komedyje i tragedyje przednio dowcipnym wynalazkiem, wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy i poważnymi przykładami znamienite, b.m. dr. [Żółkiew].
 10. Rarot H. (2006). Traktaty o życiu szczęśliwym według Franciszki Urszuli Radziwiłłowej. Dans Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітетa (pp. 158-166), vol. 7. Mińsk, WTAA Prawa i ekanomika [en ligne www.khblit.narod.ru].
 11. Ratajczakowa D. (1993). Komedia oświeconych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sajkowski A. (1981). Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie ; voir chapitres IX et XII.
 13. Taylor-Terlecka N. (2008). Kwartet na trąby – krnąbrna Teofila z rodziną w tle. Dans Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie (pp. 348-347) dir. I. Maciejewska, K. Stasiewicz. Olsztyn : Wydawnictwo Littera.
 14. Teatr Urszuli Radziwiłłowej (1961). Oprac. K. Wierzbicka, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy [reedycja 4 dramatów: Opatrzności Boskiej dzieła, Złota w ogniu, Niecnoty w sidłach, Komedii wytwornych i śmiesznych dziwaczek].
 15. Ziomek J. (1975). Autobiografizm jako hipoteza konieczna. (Treny Jana Kochanowskiego). Dans Biografia – geografia – kultura literacka, (pp. 215-243) dir. J. Ziomek, J. Sławiński. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; przedr. w J. Ziomek (1980). Powinowactwa literatury. Warszawa : PWN.