Problema autenticității în proza narativă a lui Anton Holban
PDF (Romanian) (English)

Słowa kluczowe

Anton Holban
psychological novel
authenticity
truth
autobiography
interwar period

Jak cytować

Teodorowicz, J. (2023). Problema autenticității în proza narativă a lui Anton Holban. Studia Romanica Posnaniensia, 50(4), 97–107. https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.7

Abstrakt

The article discusses the problem of authenticity in the narrative prose written by Anton Holban, a Ro-manian author of the interwar period. Holban, one of the most innovative writers of his time, contributed to the development of the psychological novel. His work has been appreciated by literary critics from the very beginning. We consider the concept of authenticity to be one of the most important in his novels. Strongly autobiographical, they reflect man’s desperate efforts, through insightful and meticulous analysis, to discover the truth about himself and the world about him. However, absolute authenticity proves impossible to achieve, both for the narrator and the writer himself.

https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.7
PDF (Romanian) (English)

Bibliografia

Beram, E. (1970). Anton Holban – prozator analist. In Opere, I (pp. VII-LXXXIX). Bucureşti: Minerva.

Călinescu, A. (1972). Anton Holban – complexul lucidității. Iași: Minerva.

Călinescu, G. (1935). Anton Holban: „Ioana”. Adevărul literar şi artistic, 739, 8.

Călinescu, G. (1982). Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. București: Minerva.

Constantinescu, P. (1931). Anton Holban: „O moarte care nu dovedeşte nimic”. Vremea, 180, 4-6.

Constantinescu, P. (1937). Anton Holban. Vremea, 472, 4.

Corbea, I. & Florescu, N. (ed.) (1978). Anton Holban. Pseudojurnal, corespondenţă, acte, confesiuni. Bucureşti: Minerva.

Crohmălniceanu, O.S. (1967). Literatura română între cele două războaie mondiale. București: Editura pentru Literatură.

Doumic, R. (1905). Revue littéraire – Le Roman personnel. Revue des Deux Mondes, 27, 926-936. LE ROMAN PERSONNEL - Revue Des Deux Mondes.

Firică, Ş.D. (2016). Strategii ale (de)construcţiei identitare în proza românească interbelică. București: Muzeul Literaturii Române.

Georgescu, P. (1967). Polivalența necesară. București: Editura pentru Literatură.

Glăvan, G. (2014). Viraj în ireal. Modernități particulare în literatura română interbelică. Timișoara: Editura Universității de Vest.

Glodeanu, G. (2006). Anton Holban sau „transcrierea” biografiei în operă. Cluj: Limes.

Hergyán, T. (2013). Confesiunea în romanul românesc interbelic. Giula: Institutul de Cercetări al Româ- nilor din Ungaria.

Holban, A. (1982a). Romane, 1. București: Minerva. Holban, A. (1982b). Romane, 2. București: Minerva.

Ionescu, E. (1931). Anton Holban: O moarte care nu dovedește nimic. Excelsior, I, 16, 6. Lovinescu, E. (1937). Memorii, III. Bucureşti: Adevărul.

Lovinescu, E. (1989). Istoria literaturii române contemporane. 1900-1937. București: Minerva.

Mangiulea, M. (1989). Introducere în opera lui Anton Holban. București: Minerva.

Manolescu, N. (1975). Teme 2. București: Cartea Românească.

Manolescu, N. (2008). Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Pitești: Paralela 45.

Marino, A. (1973). Dicţionar de idei literare. Bucureşti: Eminescu.

Pamfil, A. (1993). Spațialitate și temporalitate. Eseuri despre romanul românesc interbelic. Cluj-Napoca: Dacopress.

Perpessicius. (1931). O moarte care nu dovedeşte nimic. Cuvîntul, 12 aprilie, 9.

Petrescu, C. (1965). Note despre romanul românesc dintre cele două războaie. Ramuri, 12, 10.

Şuluţiu, O. (1933). Anul literar trecut. România literară, 47, 1.

Trandafir, C. (1983). Dinamica valorilor literare. București: Eminescu.

Urdea, S. (1983). Anton Holban sau interogaţia ca destin. Bucureşti: Minerva.

Vitner, I. (1971). Semnele romanului. București: Cartea Românească.