Reverberații ale caragialismului în eseistica lui Andrei Pleșu (I)
PDF (Romanian) (English)

Słowa kluczowe

caragialism
post-caragialism
literary genealogy
humour
intertextuality
hypertext

Jak cytować

Ilie, L. N. (2023). Reverberații ale caragialismului în eseistica lui Andrei Pleșu (I). Studia Romanica Posnaniensia, 50(4), 83–95. https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.6

Abstrakt

The first part of the article with the title Reverberations of Caragialism in Andrei Pleșu’s essays, completes the effort of systematizing the Caragialian literary legacy, by adding to the post-Caragialian literary corpus the publicistic essays written by Andrei Pleșu. In volumes such as Faces and masks of transition (Chipuri și măști ale tranziției), Comèdies at the gates of the Orient (Comèdii la porțile Orientului), The public obscenity (Obscenitatea publică), we find sufficient evidence of Andrei Pleṣu’s belonging to the literary trend of Caragialism. In this first part of the article, we point out that essential components from the paradigm of Caragialism, such as the irony and the sarcasm, the politics, the parade patriotism and the gastronomy are alluded to and revalued in Andrei Pleșu’s essays, in a way that highlights both the viability of the model and Pleșu’s endowment with an exceptional humoristic talent and satirical sense, worthy of a literary follower of I.L. Caragiale.

https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.6
PDF (Romanian) (English)

Bibliografia

Caragiale, I.L. (2000). Opere, vol. I: Proză literară. București: Univers Enciclopedic.

Cioculescu, Ș. (1962). Ironia în opera lui Caragiale. Viața românească, XV, 6, 27-32.

Crăciun, G. (coord.). (1999). Competiția continuă (Generația ’80 în texte teoretice). Pitești: Editura Paralela 45.

Dogoiu, I. (2011). Andrei Pleșu, o retragere simptomatică (Opinii). Preluat de pe Ziare.com Andrei Plesu, o retragere simptomatica (Opinii). https://ziare.com/media/presa-scrisa/andrei-plesu-o-retragere-simptomatica-1140111.

Gogea, V. (1988). Vocația succesorală, Ateneu, 11, reprodus în Crăciun, G. (coord.). (1999). Competiţia continuă (Generaţia ’80 în texte teoretice) (pp. 356-357). Pitești: Editura Paralela 45.

Gogea, V. (2002). Oftalmoftologia sau ochelarii lui Nenea Iancu. Cluj-Napoca: Editura Grinta.

Ilie, L. (2003a). Atitudinea comică și personalitatea caragialiană. Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2, 72-76.

Ilie, L. (2003b). Pișicherul postcaragialian. Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LV, seria Științe Umaniste, 4, 7-13.

Ilie, L. (2008). Great Romanian ’Non-Patriots’. Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LX, seria Filologie, 2A, 115-125. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=54427.

Ilie, L. (2012). Un veac de caragialism. Comic și absurd în proza și dramaturgia românească postcaragialiană. Iași: Institutul European.

Lăcustă, I. (1985). Cu ochi blânzi. București: Cartea Românească.

Manolescu, F. (1983). Caragiale și Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii. București: Cartea Românească.

Matei, S.A. (2004). Boierii minții. Intelectualii români între grupurile de prestigiu și piața liberă a ideilor. București: Compania.

Mihăilescu, D.C. (1994). Cuvânt înainte. In I.L. Caragiale, Despre lume, artă și neamul românesc (pp. 5-22). București: Humanitas.

Pârvulescu, I. (2011). Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale. București: Humanitas.

Pleșu, A. (2005a). Comèdii la porțile Orientului. București: Humanitas.

Pleșu, A. (2005b). Obscenitatea publică. București: Humanitas.

Pleșu, A. (2019). Patriotismul altfel. https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/patriotismul-altfel-1958278.html.

Simion, E. (2000). Prefață. I.L. Caragiale și spiritul românesc. In I.L. Caragiale, Opere, vol. I: Proză literară (pp. III-XXXIII). București: Univers Enciclopedic.

Spiridon, M. (2000). Melancolia descendenței, O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. București: Editura Polirom.

Zarifopol, P. (1930). Introducere. In I.L. Caragiale, Opere, I: Nuvele și schițe (pp. III-XXVIII). București: „Cultura națională”.