Mitul jertfei creatoare din balada Mănăstirea Argeșului reinterpretat în opera rock-simfonică Meșterul Manole (2013) – o analiză din perspectivă socio-istorică și intermedială
PDF (Romanian) (English)

Słowa kluczowe

Meșterul Manole
intermediality
rock-symphonic
opera
legend of the immured woman
Phoenix
politics and identity

Jak cytować

Bartosiewicz-Nikolaev, O. (2023). Mitul jertfei creatoare din balada Mănăstirea Argeșului reinterpretat în opera rock-simfonică Meșterul Manole (2013) – o analiză din perspectivă socio-istorică și intermedială. Studia Romanica Posnaniensia, 50(4), 55–70. https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.4

Abstrakt

The main objective of my paper is to present the sociopolitical circumstances of the creation of the rock-symphonic opera Meșterul Manole (2013), based on a libretto by Victor Cârcu and composed by Joseph Kappl (former member of the rock band Phoenix), its reception by contemporary society and its character as an intermedial work. In my study, I will use the tools of the intermedial approach, which will help me to describe and grasp the relations of transposition of the myth between different media that interact and influence each other in the opera under analysis.

https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.4.4
PDF (Romanian) (English)

Bibliografia

AMRR – Arhiva Muzeul Rock din România. https://www.postmodernism.ro/arhiva-muzeul-rock-din-romania/.

Bates, A. (2022). What is a Rock Opera?. https://www.musicalexpert.org/what-is-a-rock-opera.htm.

Bădescu, H. (1986). Meșterul Manole sau imanența tragicului. București: Cartea Românească.

Beniuc, M. (1954). Mărul de lângă drum. București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

Blaga, L. (2008) [1927]. Meșterul Manole. Teatru. București: Humanitas.

Bot, I. (2020). Imaginarul romantismului românesc. In C. Braga (coord.), Enciclopedia imaginariilor din România. Vol. I: Imaginar literar (pp. 133-152). Iași: Polirom.

Călinescu, G. (1982). Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Ediție și prefață de Al. Piru. București: Editura Minerva.

Cârcu, V. (2014). Libretto biling pentru opera rock-simfonică de Josef Kappl în traducerea germană a lui Walter Roth. Heidelberg: Ed. WaRo.

Covaci, N. (1994). Phoenix, însă eu…. Ediție îngrijită și cuvânt înainte de Costel Postolache. București: Nemira.

Eftimiu, V. (1925). Meşterul Manole. București: Renaşterea.

Eliade, M. (2004). Comentarii la Legenda Meşterului Manole. București: Humanitas.

Goga, O. (1928). Meşterul Manole. București: Editura Cartea Românească.

Higgins, D. (1967). Statement on Intermedia. In W. Vostell (ed.), Dé-coll/age (Décollage). No. 6. Frankfurt am Main & New York: Typos Verlag – Something Else Press. http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermedia2.html.

Ionescu, D. (2021), Mituri fundamentale ale românilor în muzica rock–folk [video]. https://www.youtube.com/watch?v=5GoXQogbTQ8.

Iorga, N. (1922). Zidirea Mănăstirii din Argeş. Un act pentru Congresul Ligei Culturale la Curtea de Argeş. Craiova: Editura Ramuri.

Karpińska, M. (2013). Jak działa opera? Czas Kultury, 6, 54-59.

Lovinescu, H. (1965). Moartea unui artist. Piesă în două părţi. București: Editura pentru Literatură.

Magheru, D. (1957). Eu, Meșterul Manole. București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

Maniu, A. (1922). Meşterul. București: Editura Cartea Românească.

Mendelsohn, A. (1949). Meșterul Manole. Drama lirică în 3 acte (6 tablouri). Libret de Alexandru Jar.

Miroiu, M. (2006). EditoriAna sau despre înțelegerea de sine, Revista AnaLize, nr. 1-2. In M. Miroiu, Neprețuitele femei (pp. 93-99). Iași: Polirom.

Montgomery, D.O. (2002). The rock concept album: Context and analysis. https://hdl.handle.net/1807/119202.

Nema, C.R. & Ravanis, M. (Regizori). (2022). Phoenix – Povestea. România: Crn Lux Et Ars, Rock House Events.

Neubauer, J. & Cornis-Pope, M. (2007). Introduction: Folklore and national awakening. In M. Cornise-Pope & J. Neubauer (e.), History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, vol. III: The making and remaking of literary institutions DOI: https://doi.org/10.1075/chlel.xxii

(pp. 269-285). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Painca, D. (2018). “Rise like a Phoenix”: Communist mythology and rock music. Analele Universităţii

din Bucureşti. Limba şi literatura română, 67, 63-83.

Păun, G. (ed.) (2019). Lacrima Anei. Antologie. Pitești: Tiparg.

Popa, R. (2014). Interviu cu dirijorul Radu Popa. https://en.romania-muzical.ro/articole/art.htm?c=15&-g=2&arh=1&y=2014&a=1256241.

PostModernism Museum. (2021). Proiectul „Mituri populare românești – Miorița, Meșterul Manole și

Zburătorul în arte vizuale, ilustrație de carte și muzică rock”. https://www.postmodernism.ro/miorita-mesterul-manole-si-zburatorul-in-arte-vizuale-ilustratie-de-carte-si-muzica-rock/.

Preda, C. (2017). Proiectul cultural ceauşist şi tezele din iulie 1971. Dilema Veche, 683. https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/proiectul-cultural-ceausist-si-tezele-din-iulie-621141.html.

Rajewsky, I.O. (2005). Intermediality, intertextuality, and remediation: A literary perspective on intermediality. Intermédialités / Intermediality, 6, 43-64. https://doi.org/10.7202/1005505ar. DOI: https://doi.org/10.7202/1005505ar

România Rock. Recenzie album Phoenix 1973. Mama, mama / Te întreb pe tine soare / Meșterul Manole. http://romaniarock.ro/recenzii-albume/album-phoenix-1973-mama-mama/.

Smółka, M. (2016). Rock musical, rock opera i concept album: Rock jako gatunek zawieszony między filmem, muzyką a teatrem. In B. Fiołek-Lubczyńska, K. Żakieta & M. Żebrowski (eds.), Musical. DOI: https://doi.org/10.18778/8088-445-8.09

Spotkania z gatunkami filmowymi (pp. 105-121). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sylva, C. (1892). Meister Manole. Bonn: Verlag von Emil Strauß.

Taloș, I. (1997). Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european, II – Corpusul variantelor românești. București: Editura „Grai și suflet – cultura națională”.

TVR Timișoara. (2013). Despre „Mesterul Manole” cu Ioji Kappl, Radu Popa si Corneliu Vaida [video]. https://www.youtube.com/watch?v=HjEx2YZZWSU&t=1513s.

Varga, Z. (2014). Josef Kappl, nemulţumit de dezinteresul autorităţilor locale față de opera rock Meşterul Manole. Vezi care este mesajul său pentru edili. http://www.pressalert.ro/2014/11/exclusiv-josef-kappl-nemultumit-de-dezinteresul-autoritatile-locale-fata-de-opera-rock-mesterul-manole-vezi-care-este-mesajul-sau-pentru-edili/.

Walczak, J. (2014). Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki. Przestrzenie Teorii, 22, 89-100. DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2014.22.5