Institutul de teorie și critică literară G. Călinescu, Bucureşti
PDF (Limba Română)

Słowa kluczowe

the Urmuz’s case
the rhetoric of grotesque
Romanian literature
Romanian authors from early XX-th century
Alfred Jarry

Jak cytować

Cofan, A. (2014). Institutul de teorie și critică literară G. Călinescu, Bucureşti. Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), 59–71. https://doi.org/10.14746/strop2014.412.005

Abstrakt

We are trying in the following phenomenological approach to go on with our description concerning the grotesque in Romanian literature. In the first part of our work, we will make a short and diachronic review of the most important writings belonging to Romanian authors from the XIX-th century till the first decade of the XX-th century. It is then when a mysterious and shy Romanian writer, called URMUZ, gave birth to a few but influential literary pages of the absurd and the grotesque. In the second part of our work we will analyze the distinguishing traits of his ten works of prose through the mirror of the grotesque. This ignored Romanian writer was baptized “a new Alfred Jarry”, although he never had heard about this French author and never read about Ubu. The hidden influence of Urmuz unknowingly modernized the concept of literarity.
https://doi.org/10.14746/strop2014.412.005
PDF (Limba Română)

Bibliografia

BAHTIN, M. (1982): Cronotopul rabelaisian. In: Probleme de literatură și estetică. București: Univers.

BALOTĂ, N. (1971): Lupta cu absurdul. București: Univers.

BALOTĂ, N. (1997): Urmuz. Timișoara: Hestia.

CIORĂNESCU, Al. (1980): Barocul sau descoperirea dramei. Cluj-Napoca: Dacia.

CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (1972): Literatura română între cele două războaie mondiale. București: Minerva.

CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (1978): Literatura română și expresionismul. București: Minerva.

GODEANU, Gh., (1996): Prefața. In: Urmuz. Pagini bizare. București: Pantheon.

GRIGORESCU, D. (1980): O artă germanică; În literatura română. In: Istoria unei generații pierdute: expresioniștii. București: Editura Eminescu.

MANOLESCU, N. (1983): Arca lui Noe (eseu despre romanul românesc modern). Vol. 3. București: Minerva.

MICU, D. (1985): Modernismul românesc. Vol. II. De la Arghezi la suprarealism. București: Minerva.

URMUZ (1996): Pagini bizare. București: Pantheon.