Sintagmatica morfonologică a radicalului flexionar nominal: tipuri de structură
PDF (Limba Română)

Słowa kluczowe

Roumanian
nominal inflection
morphonology
types of root
syntagmatic constraints

Jak cytować

Cychnerski, T. (2014). Sintagmatica morfonologică a radicalului flexionar nominal: tipuri de structură. Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), 27–40. https://doi.org/10.14746/strop2014.412.003

Abstrakt

This paper presents the results of a detailed analysis of the Roumanian nominal inflectional root. Its aim is to describe the morphonological types of root and their syntagmatic relevance. In this way, seven relevant types of the nominal inflectional root are defined according to its final phonological segments: unmarked vowel root, /u/ root, unmarked consonant root, /j/ root, consonant+liquid consonant root, palatal consonant root and velar consonant root.
https://doi.org/10.14746/strop2014.412.003
PDF (Limba Română)

Bibliografia

COTEANU, I. (ed.). (1985): Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

CYCHNERSKI, T. (2001): Morfonologia limbii române. I. Paradigmatica. O abordare teoretică pe baza materialului verbal. Studia Romanica Posnaniensia, XXVIII: 17-22.

CYCHNERSKI, T. (2003): Morfonologia limbii române. II. Sintagmatica. O abordare teoretică pe baza materialului verbal. Studia Romanica Posnaniensia, XXIX: 139-148.

GUŢU-ROMALO, V. (1968): Morfologie structurală a limbii române. Substantiv, adjectiv, verb. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.

GUŢU-ROMALO, V. (coord.). (2008): Gramatica limbii române. Bucureşti: Editura Academiei Române.

IORDAN, I.; ROBU, V. (1978): Limba română contemporană. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

IRIMIA, D. (2000): Gramatica limbii române. Iaşi: Editura Polirom.

PANĂ DINDELEGAN, G. (coord.). (2010): Gramatica de bază a limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold.

SALA, M. (coord.). (2001): Enciclopedia limbii române. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.

VASILIU, E. (1965): Fonologia limbii române. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

VINTILĂ-RĂDULESCU, I. (coord.). (2005): Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic.

VINTILĂ-RĂDULESCU, I. (2009): Dicţionar normativ al limbii române ortografic, ortoepic, morfologic şi practic. Bucureşti: Corint.