Pojecie „biedy" w jezyku polskim, francuskim, angielskim

Main Article Content

Jolanta Dyoniziak

Abstrakt

The aim of this article is the semantic analysis of the lexeme bieda in Polish, French and English. The author shows that the semantic contents of this lexeme in Polish is different than in the other two languages. The author claims that owing to a large amount of usages of the lexeme typical only for our language, it is a specific, cultural language item.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dyoniziak, J. (2005). Pojecie „biedy" w jezyku polskim, francuskim, angielskim. Studia Romanica Posnaniensia, 32, 23-32. https://doi.org/10.14746/strop.2005.32.003
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Baczyński K.K. (1992), Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 79, 222, 280.
 2. Baliński S. (1982), Polska Podziemna. Peregrynacje, (w:) B. Drozdowski, B. Urbankowski (1988), Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985. Antologia, tom 1, Wyd. Łódzkie, 209.
 3. Bartmiński J. (1993), Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 4. Bryll E. (1966), Lekcja polskiego - Słowacki, (w;) B. Drozdowski, B. Urbankowski (1988), Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985. Antologia, tom 2, Wyd. Łódzkie, 314.
 5. Cowie A.P., Mackin R., McCaig l.R. (1983), Oxford dictionaiy of current idiomatic english, Oxford Univerity Press.
 6. Drozdowski B. (1960), Ojczyzna moja. Południe i cień, (w:) B. Drozdowski, B. Urbankowski (1988), Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1985. Antologia, tom 2, Wyd. Łódzkie, 205.
 7. Fisiak J. (red.) (2003), 7Vie new Kościuszko foundation dictionaiy english-polish, polish-english, Wyd. Universitas, Kraków.
 8. Fredro A., Ojczyzna nasza, (w:) W. Borowy (1958), Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 86-87. 32 J. Dyoniziak
 9. Gordon D., Lakoff G. (1975), Conversational postulałeś, (w:) P. Cole, J. Morgan, Syntax and semantics 3: Speech Acts, New York, 83-106.
 10. Grice P. (1975), Logic and conversation (w:) P. Cole, J. Morgan, Syntax and semantics 3: Speech Acts, New York, 41-58.
 11. Konwicki T. (1990), Kompleks Polski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 12. Krasicki I. (1958), O miłości ojczyzny, (w:) W. Borowy, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 54-55.
 13. Pietrzak J. (1982), Żeby Polska była Polską Występ, (w.) B. Drozdowski, B. Urbankowski (1988), Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1985. Antologia, tom 2, Wyd. Łódzkie, 371.
 14. Radziejewski D. (1997), Angielsko-polski tematyczny słownik idiomów, zwrotów, wyrażeń z dodatkiem przysłów i sentencji, Altravox Press, Włocławek.
 15. Rey A., Chantreau S. (1993), Dictionnaire des expressions et locutions, Dictionnaires Le Robert, Paris.
 16. Searl J. (1975), Indirect speech acts, (w:) P. Cole, J. Morgan, Syntax and semantics 3: Speech Acts, New York, 59-82.
 17. Skorupka S. (1967), Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 18. Słoński E. (1958), Ojczyzna, (w:) W. Borowy, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 308-310.
 19. Stanisławski J. (1983), Wielki słownik polsko-angielski, PWN, Warszawa.
 20. Wierzbicka A. (1999), Język - Umysł - Kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Zaręba L. (1995), Polsko-francuski słownik frazeologiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.