De différents types de jonction dans les series synonymiques choisies

Main Article Content

Magdalena Tkaczyk

Abstrakt

In the article we discuss semantic connectivity of set of synonymous adjectives series. We present models of connection of selected types of French and Polish adjectives, frequency of their appearance and methods of realization in individual synonymous series.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tkaczyk, M. (2007). De différents types de jonction dans les series synonymiques choisies. Studia Romanica Posnaniensia, 34, 127-135. https://doi.org/10.14746/strop.2007.34.010
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Apresjan J.D. (2000), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 2. Buttler D. (1978), Łączliwośćprzymiotników o znaczeniu „związany z radością”, Prace Filologiczne, t. XXVIII, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (1999), J. Dubois et al. Paris : Larousse.
 4. Foràscu N. (1974), Description structurale des relations de synonymie (I), Revue Roumain de Linguistique, t. XIX, n. 6.
 5. Foràscu N. (1975), Description structurale des relations de synonymie (II), Revue Roumain de Linguistique, t. XX, n. 1
 6. Grodzińsk i E. (1985), Językoznawcy i logicy o synonimach. Studium z pogranicza dwóch nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 7. Komincz L. (1986), Wokół zagadnień lączliwości leksykalnej i semantycznej, in : Problemy semantyki leksykalnej, red. M. Blichtarski, t. 1. Katowice: Wyd. Uniwersytet Śląski, p. 95-102.
 8. Le Petit Robert (1995), Robert P. Paris.
 9. Lerot J. (1998), Précis de linguistique generale. Paris : Editions de Minuit, p. 154-190.
 10. Śliwiński W. (1990), Łączliwość skladniowo-semantyczna przymiotników z rzeczownikami we współczesnym języku polskim, Rozprawy habilitacyjne nr 177. Kraków: UJ.
 11. Słownik poprawnej polszczyzny (1980), red. W. Doroszewski. Warszawa: PWN.
 12. Słownik współczesnego języka polskiego [nowy popularny] (1996), red. B. Dunaj. Warszawa: Wilga.