Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

Prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Członkowie redakcji

Prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Redaktor tematyczny – literaturoznawstwo

Prof. dr hab. Boris Lanin

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor tematyczny – literaturoznawstwo

Prof. UAM dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Redaktor tematyczny – językoznawstwo

Redaktorzy językowi

dr Roman Szubin 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

mgr Irina Shulzki

Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Niemcy

Sekretarz

dr Konrad Rachut 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Rada Naukowa

Aloe Stefano (Uniwersytet w Weronie, Włochy)

Balina Marina (Uniwersytet Illinois Wesleyan, Stany Zjednoczone)

Bojanowska Edyta (Uniwersytet Yale, Stany Zjednoczone)

Criveller Claudia (Uniwersytet Padewski, Włochy)

Graham Seth (Kolegium Uniwersyteckie w Londynie (UCL), Wielka Brytania)

Klimonov Vladimir (Humboldt Universitat, Niemcy)

Kosmeda Tatiana (Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Ukraina)

Kriza Elisa (Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu, Niemcy)

Mianowska Joanna (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Polska)

Muranska Natalia (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Obatnin Gennadi (Uniwersytet Helsiński, Finlandia)

Paszkiewicz Anna (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Pelurityte-Tikuisiene Audinga (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Poljakov Fedor (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

Sarnowski Michał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Tichoniuk Bazyli (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Voitekhovich Roman (Uniwersytet w Tartu, Estonia)

Wanner Adrian J. (Uniwersytet Stanu Pensylwania, Stany Zjednoczone)

Wątróbska Halina (Uniwersytet Gdański, Polska)

Wierzbiński Jarosław (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Wöll Alexander (Uniwersytet Poczdamski, Niemcy)