Studia Rossica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 48 Nr 1 (2023)
Opublikowany 29 czerwca 2023

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 47 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APC) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.

INDEKSOWANE W:
DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus – Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
ICV 2021: 100.00


DOI: 
10.14746/strp
ISSN: 0081-6884 (print)
e-ISSN: 2720-703X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Call for papers

CZY WOJNA TO POKÓJ? PRZYSZŁOŚĆ FILOLOGII


Więcej…

12 października 2023

Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)


Więcej…

30 września 2022

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024)


Więcej…

14 lipca 2022

Articles

Tatiana Krol
9-22
The literary portrayals of Ivan Mazepa in Byron’s Mazeppa and Pushkin’s Poltava. A comparative analysis
PDF (English)
Tatiana Kopac
23-36
Музыка в романе Евгения Водолазкина Брисбен
PDF (Русский)
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
37-53
The semantics of the void in two novels: Gone with the dreams by Jurga Ivanauskaitė and Chapaev and Void by Victor Pelevin: from the perspective of contemporary Lithuanian literature
PDF (English)
Elena Kurant
55-69
Политический вербатим в современной русской драматургии
PDF (Русский)
Paulina Charko-Klekot
71-81
Nuda codzienności w sztuce Marzec Iriny Waśkowskiej
PDF
Agnieszka Lenart
83-96
Świat (nie)kontrolowanych emocji. O literaturoterapii Victorii Reicher
PDF
Kristina Vorontsova
97-110
Эволюция концепта скуки в творчестве Елены Шварц
PDF (Русский)
Bartosz Osiewicz
111-124
Motyw nadziei w najnowszej poezji Dmitrija Strocewa
PDF
Katarzyna Kuligowska
125-141
Obraz pandemii w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych
PDF
Ewelina Parafińska-Korybska
143-155
Театральный и балетный жаргон в современной лексикографии и в текстах культуры
PDF (Русский)
Lili Wang
157-166
Стереотипные представления о ленивом человеке: лингвокогнитивный анализ культурных моделей русского и китайского языков
PDF (Русский)
Ekaterina Starodvorskaia
167-180
Kontekst w interpretacji metajęzykowych jednostek ironicznych: struktury, typy, granice (na podstawie języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
PDF
Wyświetl wszystkie wydania