Studia Rossica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 47 Nr 2 (2022)
Opublikowany 25 grudnia 2022

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 47 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

INDEKSOWANE W:
DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus – Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
ICV 2021: 100.00


DOI: 
10.14746/strp
ISSN: 0081-6884 (print)
e-ISSN: 2720-703X

Ogłoszenia

Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)


Więcej…

30 września 2022

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024)


Więcej…

14 lipca 2022

Komunikat

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę


Więcej…

13 marca 2022

Articles

Żanna Niekraszewicz-Karotkaja
9-25
Псалтирь царя Давида Симеона Полоцкого в контексте паралитургической и парафрастической традиции XVI–XVII вв.
PDF (Русский)
Ludmiła Szewczenko
27-45
Личные записи как надежда на жизнь (Блокадная книга Алеся Адамовича и Даниила Гранина)
PDF (Русский)
Beata Pawletko
47-60
Trauma, pamięć, afekt: echa terroru w powieści graficznej Сурвило Olgi Ławrientiewej
PDF
Andrzej Polak
61-76
Zabawa czy afekt? O ideologicznym uwikłaniu twórczości Wiktora Pielewina
PDF
Joanna Radosz
77-85
Осуществление юнгианской идеи русских как интуитивных интровертов в современной литературной фантастике
PDF (Русский)
Olga Siemońska
87-101
Weneckie miejsca wyobraźni. Fondamenta degli Incurabili – próba interpretacji
PDF
Roman Szubin
103-114
„Чаемое будущее” и „идти вперед” – категория будущего в научном творчестве Михаила Михайловича Бахтина
PDF (Русский)
Elena Koriakowcewa
115-129
О гибридном словосложении в русском языке в эпоху глобализации
PDF (Русский)
Ewa Kapela
131-144
Инновации в русскоязычном публичном дискурсе (на материале обсуждения важнейших событий 2020–2021 гг. в электронных СМИ)
PDF (Русский)
Dmitrii Lukianov
145-154
Роль языковых средств при описании польско-российских отношений в текстах, посвященных теме Катыни (на материале „Газеты Выборча” за период 1989–1999 гг.)
PDF (Русский)
Vladimir Klimonov
155-163
На пути к оптимальному структурированию системы видовых парадигм в русском языке
PDF (Русский)
Tetyana Kosmeda
165-179
Ревизия классики украинской зарубежной лингвистики: гендерная проблематика в системе взглядов Юрия Шевелева (на материале статьи Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen)
PDF (Русский)
Oksana Kovtun
181-196
Actual problems of contrastive grammar in the focus of pragmalinguistics
PDF (English)
Joanna Orzechowska
197-204
Emocjonalne przymiotniki w języku polskim i rosyjskim. Paralele i kontrasty
PDF
Vesselina Laskova
205-222
Oral translation as a way of fostering accuracy. Evidence from teaching Russian
PDF (English)
Ewa Dźwierzyńska
223-231
Обогащение лексикона студентов с использованием новых информационно-коммуникативных технологий (на примере сервисов WorldWall и LearningApps)
PDF (Русский)
Wyświetl wszystkie wydania