Studia Rossica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 49 Nr 1 (2024)
Opublikowany 11 czerwca 2024

Czasopismo "Studia Rossica Posnaniensia" wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 47 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APC) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.

INDEKSOWANE W:
DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus – Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
ICV 2021: 100.00


DOI: 
10.14746/strp
ISSN: 0081-6884 (print)
e-ISSN: 2720-703X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Call for papers

CZY WOJNA TO POKÓJ? PRZYSZŁOŚĆ FILOLOGII


Więcej…

12 października 2023

Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)


Więcej…

30 września 2022

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024)


Więcej…

14 lipca 2022

Introduction

Seth Graham, Rachel Morley, Beata Waligórska-Olejniczak
9-12
Introduction
PDF (English)

Articles

Anna Antonova
13-28
A landscape of shifting identities amid urban invasion: Tamara Duda’s novel Daughter through a translation lens
PDF (English)
Eleonora Shestakova
29-54
Юзовка – Сталино – Донецк: политизация национального вопроса в прозе о Донбассе советских писателей 1930–1980-х гг.
PDF (Русский)
Kristina Vorontsova
55-70
Polish cities as a space of history in Boris Khersonsky’s Family archive
PDF (English)
Emily Roche
71-87
Building through the flames: Polish-Jewish architects and their networks, 1937–1945
PDF (English)
Svetlana Pavlenko
89-103
Diabelskie koło historii. Poetyki miejskie w powieści Aleksieja Iwanowa Cienie Teutonów
PDF
Kiun Hwang
105-122
Claiming the wall: How memorial plaques reshape urban landscapes in Russia
PDF (English)
Daria Khrushcheva
123-140
Последние адреса: мемориальные доски как место памяти и форма коммуникации
PDF (Русский)
Anya Free
141-158
Exhibiting the Great Patriotic War in Soviet capitals: Moscow, Kyiv, Minsk
PDF (English)
Anna Troitskaya
159-176
Проекты Нового краеведения в неофициальной истории города: опыт Санкт-Петербурга
PDF (Русский)
Jolanta Brzykcy
177-190
Sowiecki dzikus, cuchnący dorsz i Muza – Władysława Chodasiewicza widzenie Petersburga
PDF
Andrzej Polak
191-210
Wschód czy Zachód? Konflikt (wrogich) narracji w Petersburgu Andrieja Biełego
PDF
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
211-226
Wilno mityczne we współczesnej prozie litewskiej
PDF
Walentyna Krupowies
227-239
Miejska przestrzeń pamięci (na podstawie wybranych utworów Herkusa Kunčiusa, Ričardasa Gavelisa, Grigorija Kanowicza)
PDF
Anna Seidel
241-257
Reclaiming the feminine in cities at war: female agency, spatial subversion, and linguistic resistance in women-authored literature
PDF (English)
Estera Głuszko-Boczoń
259-272
„Miasto nigdy się nie kończy…”. Mroczne oblicze miasta w prozie Herty Müller
PDF
Claudia Fiorito
273-287
Caught in a “mousetrap”: An analysis of the relationship of the local population with the Chornobyl Exclusion Zone in film and television productions (1990–2021)
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania