Studia Rossica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 48 Nr 2 (2023)
Opublikowany 29 grudnia 2023

Czasopismo "Studia Rossica Posnaniensia" wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką" Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM. Dotychczas ukazało się 47 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APC) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.

INDEKSOWANE W:
DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus – Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
ICV 2021: 100.00


DOI: 
10.14746/strp
ISSN: 0081-6884 (print)
e-ISSN: 2720-703X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Call for papers

CZY WOJNA TO POKÓJ? PRZYSZŁOŚĆ FILOLOGII


Więcej…

12 października 2023

Call for papers

PROBLEM ODSTĘPSTWA/NARUSZENIA NORM W KULTURZE, LITERATURZE, JĘZYKU I KOMUNIKACJI (numer XLIX/2/2024)


Więcej…

30 września 2022

Call for papers

„Konflikt w narracjach miejskich Europy Wschodniej” (numer XLIX/1/2024)


Więcej…

14 lipca 2022

Articles

Żanna Niekraszewicz-Karotkaja
9-28
Анималистические гротески в фольклоре и литературе славянских народов как художественный антидепрессант и релевантный элемент культурной грамотности
PDF (Русский)
Magdalena Dąbrowska
29-40
Między radością a smutkiem. O nadziei w poezji Nikołaja Karamzina
PDF
Agnieszka Rydz
41-57
Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza
PDF
Anna Boginskaya
59-68
Источники надежды в меняющейся действительности (на материале романа Бориса Пастернака Доктор Живаго)
PDF (Русский)
Aleksandra Zywert
69-81
Dum spiro spero? (Anna Starobiniec, Żywi)
PDF
Aleksandra Ancerowicz
83-96
Motyw nadziei w twórczości Igora Talkowa
PDF
Anna Rudyk
97-114
Leksykalne wykładniki emocji pozytywnych w tekście polskim w porównaniu z rosyjskim przekładem
PDF
Daniel Piecewicz
115-132
Non-speech information w angielskich i rosyjskich napisach Closed Captions zawartych w serialu Эпидемия. Analiza kontrastywna
PDF
Daniel Dzienisiewicz
133-151
Transkrypcja tekstu rosyjskiego na znaki polskiego alfabetu w relacjach z zesłania publikowanych na łamach czasopisma „Zesłaniec”
PDF
Larisa Mikheeva
153-162
Студент плюс-минус Интернет, или интернет-составляющая в компетенции русиста
PDF (Русский)
Wyświetl wszystkie wydania