Polityka antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa

Zgłaszając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia” autorzy deklarują, że tekst nie był dotychczas publikowany oraz nie jest rozważany do publikacji w innym czasopiśmie. W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Stosowana jest następująca procedura zapewniająca zachowanie wysokich standardów etycznych:

  1. Wszelkie artykuły, w których stwierdzono przypadki plagiatu, ghostwriting lub guest authorship są natychmiast odrzucane.
  2. Członkowie Zespołu Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów oraz przypadki naruszenia praw autorskich.
  3. W przypadku podejrzenia o naruszenie dobrych praktyk publikacyjnych autor zostaje zawiadomiony o zaistniałej sytuacji, redakcja kieruje do niego prośbę o wyjaśnienie i wycofanie publikacji. Każdy taki przypadek traktowany jest bardzo poważnie i skrupulatnie, autor zawsze ma możliwość złożenia stosownych uzupełnień oraz publikacji przeprosin.
  4. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań i nie wycofa nierzetelnie przygotowanego artykułu zawiadamiane są instytucje, w których afiliowany jest autor, jak również wydawcy oraz odpowiednie towarzystwa naukowe.
  5. Redakcja ma prawo usunąć elektroniczną wersję artykułu z platformy czasopisma jeśli po ukazaniu się tekstu wykryto naruszenie standardów etycznych bądź opublikowane dane okazały się nieprawdziwe.
  6. Autor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazana Wydawcy praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości, poddających w wątpliwość jego rzetelność naukową. W przypadku wykrycia błędów autor powinien niezwłocznie zawiadomić redakcję czasopisma. Jeśli błędy zostały wykryte już po publikacji autor zobowiązany jest do natychmiastowej korekty, stosowna nota informacyjna bądź list wyjaśniający publikowana jest w kolejnym numerze.

Powyższe zasady zostały przygotowane na podstawie regulacji COPE i Elsevier Publishing Company.