Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy mailowe wprowadzone na stronie domowej tego czasopisma zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z procesem redakcyjnym i publikacyjnym artykułów naukowych i nie zostaną udostępnione w innych celach osobom trzecim.