ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИМВОЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
PDF (Русский)

Jak cytować

Джусупов, Н. (2018). ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИМВОЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Studia Rossica Posnaniensia, (34), 25–35. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/14538

Abstrakt

The article presents the integration of linguacognitive and linguacultural aspects of the study of a symbol in the literary text.

PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.