ОБ ОДНОКОРНЕВОЙ АНТОНИМИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
PDF (Русский)

Jak cytować

Nowak, K. (2018). ОБ ОДНОКОРНЕВОЙ АНТОНИМИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ. Studia Rossica Posnaniensia, (34), 163–169. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/14556

Abstrakt

Different kinds of substantival same-root antonyms in Russian and Polish have been presented in the article. Special attention has been paid to the specific variety of same root antonymy, i.e. derivational antonymy.

PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.