ЕЩЕ РАЗ О КОНТАМИНАЦИОННОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
PDF (Русский)

Jak cytować

ХАБИБУЛЛИНА, Е. (2018). ЕЩЕ РАЗ О КОНТАМИНАЦИОННОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Studia Rossica Posnaniensia, (33), 65–71. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/15651

Abstrakt

The article considers features of contaminational word formation in modem Russian. Special attention is given to its punning version in correspondence with word formation stylistics and sociolinguistics.

PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.