Odstępstwa od normy w kategorii gramatycznej liczby w powieści Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną i ich odzwierciedlenie w przekładzie na język rosyjski

Main Article Content

Joanna Orzechowska

Abstrakt

Dorota Masłowska’s Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną employs various types of linguistic innovations. One of them is a mistaken selection of the number of nouns. This stylistic means results in linguistic humour. In the Russian translation of the novel reflecting this phenomenon should not pose any problems. However, neither of the instances of the stylistic means analysed in the paper was reflected in the Russian target text. It is difficult to determine why the translator did not attempt to show Russian readers a reconstruction of the language of the Polish text. As a result, Irina Lappo’s translation lacks the poetic qualities and refreshing touches of Masłowska’s language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orzechowska, J. (2020). Odstępstwa od normy w kategorii gramatycznej liczby w powieści Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną i ich odzwierciedlenie w przekładzie na język rosyjski. Studia Rossica Posnaniensia, 45(1), 133-141. https://doi.org/10.14746/strp.2020.45.1.12
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Andrzejczuk, Anna. „(Nie) tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum”. LingVaria, II, nr 2 (4), 2007, s. 177–188.
 2. Buttler, Danuta. Polski dowcip językowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 3. Cybulski, Marcin. „«Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną» Doroty Masłowskiej – mechanizmy destrukcji świata i języka”. Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. V, 2008, s. 441–453.
 4. Forumowisko.pl. Web. 15.01.2017. www.forumowisko.pl.
 5. Janikowski, Przemysław. Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2008.
 6. Lappo, Irina. „Kawałek Silnego jest w każdym”. Magazyn Kultury Popularnej. Esensja, 17.06.2004. Web. 11.03.2017. http://esensja.pl/ksiazka/wywiady/tekst.html?id=1240.
 7. Markowski, Andrzej. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 8. Moch, Włodzimierz. „Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej «Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną»”. Linguistica Bidgostiana, I, 2004, s. 97–115.
 9. KNKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego. Kolokator. Web. 15.01.2017. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp.
 10. Orzechowska, Joanna. „Pleonazmy i tavtologii v «Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną» Doroty Maslovskoj i ih perevod na russkij âzyk”. Acta Neophilologica, XX (1), 2018a, s. 29–40.
 11. Orzechowska, Joanna. „Przysłówki a dowcip językowy w «Wojnie polsko-ruskiej» Doroty Masłowskiej”. Wiedza o języku w kształceniu filologicznym. Red. Agata Rozumko, Elżbieta Awramiuk. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018b, s. 167–182.
 12. Orzechowska, Joanna. „Taronimy w komizmie językowym w «Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną» i ich przekład na język rosyjski”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 53, 2018c, s. 245–259.
 13. Pilch, Jerzy. „Martwy jak Przybyszewski”. Polityka, nr 2382, 2003.
 14. PRV: Maslovskaâ, Dorota. Polʹsko-russkaâ vojna pod belo-krasnym flagom. Web. 15.01.2017. http://coollib.com/b/249798.
 15. Radziwon, Marek. „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Masłowska, Dorota”. Gazeta Wyborcza, 18.05.2003.
 16. Szpila, Grzegorz. „Formy i funkcje frazeologizmów w powieściach Doroty Masłowskiej”. Język Polski, z. 4–5, 2010, s. 310–320.
 17. Szpila, Grzegorz. „Frazeologia w twórczości Doroty Masłowskiej”. Problemy frazeologii współczesnej. X. Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2015.
 18. USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. Stanisław Dubisz. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 19. Wójtowicz, Agnieszka. „Podmiot autorski w «Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną» Doroty Masłowskiej”. Postscriptum Polonistyczne, 1 (13), 2014, s. 111–133.
 20. WPR: Masłowska, Dorota. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa, Świat Książki, 2003.
 21. WSJP: Wielki słownik języka polskiego. Web.17.04.2017. http://www.wsjp.pl.