Wschód czy Zachód? Konflikt (wrogich) narracji w Petersburgu Andrieja Biełego
PDF

Słowa kluczowe

Andrei Bely
Petersburg
East
West
internal colonization

Jak cytować

Polak, A. (2024). Wschód czy Zachód? Konflikt (wrogich) narracji w Petersburgu Andrieja Biełego. Studia Rossica Posnaniensia, 49(1), 191–210. https://doi.org/10.14746/strp.2024.49.1.12

Abstrakt

In this article, Andrei Bely’s novel Petersburg is analyzed in terms of the clash of two hostile narratives – Eastern and Western – that have shaped Russian statehood from the rule of Tsar Peter I. The presence of solutions associated with the West, in the history of Russia, as well as in the social and political system of the Russian state, is considered to be the result of a kind of self-colonization and internal colonization. The author of the article, drawing on terminology developed in post-colonial research, highlights the tensions existing within Russian society at the beginning of the 20th century, which translate into internal divisions in the main characters of the work, in particular the senator Apollon Ableukhov and his son Nikolay. Although they both appear to belong to Western civilization and culture, they in fact pave the way for the victory of a chaos of Eastern provenance, which culminates in the Russian revolutions of the early 20th century.

https://doi.org/10.14746/strp.2024.49.1.12
PDF

Bibliografia

Artemʹeva, Tatʹâna. „«Osoblivaâ častʹ sveta»: formirovanie gosudarstvennoj identičnosti Rossii v XVIII veke”. Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kulʹturnoj istorii Rossii. Red. Aleksandr Ètkind, Dirk Uffelʹmann, Ilʹâ Kukulin. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012, s. 155–185.

Bieły, Andriej. Petersburg. Przeł. Seweryn Pollak. Warszawa, Czytelnik, 1974.

Billington, James H. Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej. Przeł. Justyn Hunia. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Ètkind, Aleksandr. Vnutrennââ kolonizaciâ. Imperskij opyt Rossii. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2013.

Ètkind, Aleksandr, Dirk Uffelʹmann, Ilʹâ Kukulin. „Vnutrennââ kolonizaciâ Rossii: meždu praktikoj i voobraženiem”. Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kulʹturnoj istorii Rossii. Red. Aleksandr Ètkind, Dirk Uffelʹmann, Ilʹâ Kukulin. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012, s. 6–50.

Hodarkovskij, Majkl. „V čem Rossiâ «operežala» Evropu, ili Rossiâ kak kolonialʹnaâ imperia”. Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kulʹturnoj istorii Rossii. Red. Aleksandr Ètkind, Dirk Uffelʹmann, Ilʹâ Kukulin. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012, s. 284–310.

Petraškevič, Ânina. „Hudožestvennoe issledovanie subʺektivnogo soznaniâ («mozgovoj igry») v romane Andreâ Belogo Peterburg”. Przegląd Rusycystyczny, 2, 2007, s. 32–44.

Pollak, Seweryn. „Posłowie”. Andriej Bieły. Petersburg. Przeł. Seweryn Pollak. Warszawa, Czytelnik, 1974, s. 509–549.

Rossiâ kak koloniâ. Web. 14.04.2023. https://polit.ru/article/2013/01/03/colonization/.

Szymak-Reiferowa, Jadwiga. „«Prorok, ofiara, błazen» (O bohaterze trylogii Andrieja Biełego «Wschód czy Zachód»)”. Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje). Red. Stanisław Poręba. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1983, s. 27–38.

Szymak-Reiferowa, Jadwiga. „Rosja za rogatkami stolic”. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917. Red. Jadwiga Szymak-Reiferowa. Kraków, Oficyna Cracovia, 1993, s. 5–13.

Toporov, Vladimir. Peterburgskij tekst russkoj literatury. Sankt-Peterburg, Iskusstvo-SPB, 2003.

Walicki, Andrzej. O inteligencji, liberalizmach i o Rosji. Kraków, Universitas, 2007.

Walicki, Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Waszkielewicz, Halina. „Motyw «starej Rusi» w literaturze modernizmu rosyjskiego”. Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. Red. Barbara Stempczyńska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 74–81.