Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki
PDF

Jak cytować

Król, M. (2016). Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 143–150. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.15

Abstrakt

The paper proposes a new approach to the phenomenon of homonymy. The
typology of homonymy was prepared from a pragmatic point of view. This is a typology related to all types of communicative acts. As a result of taking this approach, four main types of language homonymy were identified: sociolectal homonymy, discourse homonymy, ethnolinguistic homonymy and idiostylistic homonymy. The first three types were divided into more detailed categories, which resulted in dividing homonymy into: intrasociolectal and intersociolectal homonymy, intradiscourse and interdiscourse homonymy as well as intralanguage and interlanguage homonymy. Idiostylistic homonymy is an extraordinary type of homonymy and it is not divided in this way.
https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.15
PDF

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.