Литературная норма в языке СМИ
PDF (Русский)

Jak cytować

Николаева, Н. (2016). Литературная норма в языке СМИ. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 275–284. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.27

Abstrakt

This article shows the latest trends related to expanding the vocabulary
used by the media. Particular attention is paid to the assimilation of borrowings and errors into this language as well as the issue of using obscene vocabulary.
https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.27
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.