Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku
PDF (Русский)

Jak cytować

Szwed, Z. (2016). Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 331–336. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.33

Abstrakt

The article deals with the way in which partitive meaning was expressed in
genitive constructions in the 16th-century Russian language. It focuses on the problem of codependence between partitive meaning and the genitive inflection -u, correlation between the inflections -a/-u, and the semantics of nouns which took the inflection -u in the 16th-century administrative files.
https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.33
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.