Recenzenci

Wykaz recenzentów 2023 r.

 • prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Antonii Bartoszek, profesor UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jacek Bramorski, profesor AM – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Adam Czabański, profesor uczelni – Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr hab. Małgorzata Duda, profesor UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Kazimierz Dullak, profesor US – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, profesor UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Jarosław Horowski, profesor UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Jarosław Jagiełło, profesor UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Jarosław Jęczeń, profesor KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Marek Kluz, profesor UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, profesor UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Marta Komorowska-Pudło, profesor US – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marian Kowalczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Kopiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Wiesław Kraiński, profesor UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Dariusz Krok, profesor UO – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Małgorzata Królczyk – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Laskowska, profesor UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Marian Machinek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Teresa Olearczyk, profesor uczelni – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr hab. Elżbieta Osewska – Akademia Tarnowska w Tarnowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, profesor uczelni – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Józef Stala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Szafulski, profesor PWT – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Elżbieta Szczot, profesor KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Robert Szwed, profesor KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Monika Waluś – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Wojciech Węgrzyniak, profesor UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Waldemar Woźniak, profesor UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Arkadiusz Wuwer, profesor uczelni – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Tadeusz Zadykowicz, profesor KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, profesor uczelni – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wykaz recenzentów 2022 r.

 • prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Tadeusz Borutka – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • AIK dr hab. Anna Bugajska – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • AIK dr hab. Piotr Duchliński – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • AWL dr hab. Teresa Grabińska – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Hołub – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • prof. UPJPII dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Kopiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UO dr hab. Dariusz Krok – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • KUL dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • KUL dr hab. Włodzimierz Osadczy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Elżbieta Osewska – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Jacek Pawlik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Andrzej Perzyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Bogusława Pilewska-Kozak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Eugeniusz Sakowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Sobczyk MSF
 • prof. dr hab. Józef Stala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz – KatholischeUniversitätEichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • prof. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Monika Waluś – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • KUL dr hab. Adam Zadroga – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Jan Żaryn – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie

Wykaz recenzentów 2021 r.

 • prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Błasiak – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv. – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AI – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Szafulski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wykaz recenzentów 2020 r.

 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • ks. prof. UJPII dr. hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UJPII dr hab. Tomasz Kraj – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk - Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. KUL dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UKSW dr hab. Maria Ryś – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Szafulski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • prof. UKW dr hab. Paweł Trzos – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz
 • ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Adam Zadroga – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wykaz recenzentów 2019 r.

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • ks. prof. UJPII dr. Hab.Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. UJPII dr hab. Tomasz Kraj – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Królczyk - Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr Józef Niewiadomski – Universität Innsbruck (Austria)
 • ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki – Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UKW dr hab. Paweł Trzos – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz
 • ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. prof. dr hab. Norbert Widok – Uniwersytet Opolski
 • ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wykaz recenzentów 2018 r.

 • Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Dr hab. Adam Czabański – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Horowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • O. prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. USWPS dr hab. Jacek Kurzępa – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • Ks. dr hab. Jacek Szymański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. dr hab. Zbigniew Wanat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wykaz recenzentów 2017 r.

 • Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. USP dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University Ottawa (Kanada)
 • Ks. dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. SGH dr hab. Paweł Kulpaka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. Dr hab. Adam Skreczko – Uniewrsytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
 • Dr hab. Michał Wyrostkiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wykaz recenzentów 2016 r.

 • prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Janusz Gadzinowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kobyliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Wiesław Kraiński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • UW dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Jacek Szymański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. KUL dr hab. Stefan Szymik MSF – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Józef Zabielski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Wykaz recenzentów 2015 r.

 • dr hab. Antoni Bartoszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. AM dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. UJPII dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSNHiD dr hab. Józef Szopiński – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Zadykowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Wykaz recenzentów 2014 r.

 • prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • prof. dr hab. Alojzy Dróżdż – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • UW dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Paweł Kulpaka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Machinek MSF – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Muszala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Sławomir Nowosad – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Jan Orzeszyna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. UJPII dr hab. Henryk Sławiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSB dr hab. Józef Szopiński – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu