Kontakt

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność”

Adres korespondencji tradycyjnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Telefon + 48 519 340 537

Wsparcie techniczne

Pressto