Kontakt

Teologia i Moralność
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Pryba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Telefon +48 602 387 916

Wsparcie techniczne

Pressto