Kontakt

Teologia i Moralnośćul. Wieżowa 2/461-111 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Pryba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Tel. +48 602 387 916

Wsparcie techniczne

Pressto