Teologia i Moralność

Aktualny numer

Tom 18 Nr 1(33) (2023)
Opublikowany 2023 czerwca 7

"Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia teologicznomoralne oraz teksty interdyscyplinarne dotyczące aktualnie badanego zagadnienia. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): 100

ICV 2022: 87.98

DOI: 10.14746/tim

ISSN (Print): 1898-2964 
ISSN (Online): 2450-4602

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Artykuły recenzyjne

Damian Szczęch
271-285
Zachęta do ostrożności
PDF
Piotr Guzdek
287-306
Misterium ludzkiego życia w trzech odsłonach
PDF
Wyświetl wszystkie wydania