Teologia i Moralność

Aktualny numer

Tom 18 Nr 2(34) (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 29

Czasopismo naukowe „Teologia i Moralność” ukazuje się jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Stanowi forum wymiany myśli polskich i zagranicznych badaczy reprezentujących dyscypliny: etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, nauki teologiczne, nauki biblijne, nauki socjologiczne, nauki o rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach. Prowadzony na łamach czasopisma dialog teologii moralnej z innymi dyscyplinami naukowymi stwarza możliwość szerokiego oglądu badanego zjawiska.

Harmonogram wydawniczy przewiduje publikację nowych numerów czasopisma w czerwcu i grudniu. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący. W czasopiśmie znajdują miejsce także teksty spoza głównego tematu, rozprawy doktorskie, recenzje monografii i sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEEOL; INDEX COPERNICUS JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 70

ICV 2022: 87.98

DOI: 10.14746/tim
ISSN: 1898-2964 
ISSN (Online): 2450-4602

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Od roku 2024- ): Creative Commons License Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0 International).

Od 2016 do 2023 roku:
CC_by-nd/3.0 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND International).

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna


ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Teologia i Moralność" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny

Ogłoszenia

Tematy tomów 35, 36 i 37

Nr 35/2024 Moralne nauczanie Kościoła. W trzydziestą rocznicę Encykliki Veritatis Splendor


Więcej…

2024 maja 9
Wyświetl wszystkie wydania