Redaktor naczelny

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor statystyczny

dr Józef Młyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną, Polska

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

ks. bp dr Damian Bryl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor językowy (język polski)

Mieczysława Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor językowy (język niemiecki)

dr Thaddäus Pyrczek, Augsburg, Niemcy

Redaktor językowy (język angielski)

dr John M. Grondelski, Stany Zjednoczone

Sekretarz redakcji

Hubert Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Polska

Rada naukowa

ks. prof. UO dr hab. Konrad Glombik, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Polska

ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska

prof. dr John S. Grabowski, Catholic University of America, Washington D.C., Stany Zjednoczone

o. prof. dr hab. Edmund Kowalski, CSsR – Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana di Roma, Włochy

prof. dr Martin M. Lintner, Philosophisch-Theologische Hochschule, Brixen-Bressannone, Włochy

ks. prof. dr Livio Melina, Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto Govanni Paulo II Per Studi Su Matrimonio e Famiglia, Roma, Włochy

ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska

ks. prof. dr Eberhard Tiefensee, Universität Erfurt, Niemcy

ks. prof. dr hab. Jerzy Troska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Polska