Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor statystyczny

ks. prof. UP dr hab. Józef Młyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

ks. bp dr Damian Bryl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Polska

Redaktor językowy (język polski)

Mieczysława Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor językowy (język niemiecki)

dr Thaddäus Pyrczek, Augsburg, Niemcy

Redaktor językowy (język angielski)

dr John M. Grondelski, Stany Zjednoczone

Sekretarz redakcji

dr Piotr Guzdek
dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Rada naukowa

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki – Uniwersytet Szczeciński

Ks. prof. UO dr hab. Konrad Glombik – Uniwersytet Opolski

Prof. dr John S. Grabowski – The Catholic University of America, Washington D.C. (USA)

Prof. dr hab. Edmund Kowalski CSsR– Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana di Roma (Włochy)

Ks. prof. dr Arkadiusz Krasicki – University of Zadar (Croatia)

Ks. prof. dr Martin M. Lintner – Philosophisch Theologische Hohschule Brixen/Bressannone  (Włochy)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ks. prof. dr Juan-Jose Pérez–Soba – Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Włochy)

Ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg – Theologische Fakultät Padeborn (Niemcy)

Ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr Stefano Zamboni SCI – Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana di Roma (Włochy)