Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor statystyczny

ks. prof. UP dr hab. Józef Młyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

ks. bp dr Damian Bryl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Polska

Redaktor językowy (język polski)

Mieczysława Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor językowy (język niemiecki)

dr Thaddäus Pyrczek, Augsburg, Niemcy

Redaktor językowy (język angielski)

dr John M. Grondelski, Stany Zjednoczone

Sekretarz redakcji

dr Piotr Guzdek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych

Rada naukowa

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki – Uniwersytet Szczeciński

Ks. prof. UO dr hab. Konrad Glombik – Uniwersytet Opolski

Prof. dr John S. Grabowski – The Catholic University of America, Washington D.C. (USA)

Prof. dr hab. Edmund Kowalski CSsR– Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana di Roma (Włochy)

Ks. prof. dr Arkadiusz Krasicki – University of Zadar (Croatia)

Ks. prof. dr Martin M. Lintner – Philosophisch Theologische Hohschule Brixen/Bressannone  (Włochy)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ks. prof. dr Juan-Jose Pérez–Soba – Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Włochy)

Ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg – Theologische Fakultät Padeborn (Niemcy)

Ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr Stefano Zamboni SCI – Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana di Roma (Włochy)