Teologia i Moralność

Aktualny numer

Tom 19 Nr 1(35) (2024)
Opublikowany 2024 czerwca 18

Czasopismo naukowe „Teologia i Moralność” ukazuje się jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Stanowi forum wymiany myśli polskich i zagranicznych badaczy reprezentujących dyscypliny: etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, nauki teologiczne, nauki biblijne, nauki socjologiczne, nauki o rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach. Prowadzony na łamach czasopisma dialog teologii moralnej z innymi dyscyplinami naukowymi stwarza możliwość szerokiego oglądu badanego zjawiska.

Harmonogram wydawniczy przewiduje publikację nowych numerów czasopisma w czerwcu i grudniu. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący. W czasopiśmie znajdują miejsce także teksty spoza głównego tematu, rozprawy doktorskie, recenzje monografii i sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEEOL; INDEX COPERNICUS JOURNALS MASTER LIST; CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 70

ICV 2022: 87.98

DOI: 10.14746/tim
ISSN: 1898-2964 
ISSN (Online): 2450-4602

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Od roku 2024- ): Creative Commons License Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0 International).

Od 2016 do 2023 roku:
CC_by-nd/3.0 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND International).

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna


ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Teologia i Moralność" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny

Ogłoszenia

Tematy tomów 35, 36 i 37

Nr 35/2024 Moralne nauczanie Kościoła. W trzydziestą rocznicę Encykliki Veritatis Splendor


Więcej…

2024 maja 9

Artykuły

Stefano Zamboni
9-23
Why is Veritatis Splendor a controversial encyclical?
PDF (English)
Stephan Kampowski
25-39
The Historical and Theoretical Background of Veritatis Splendor
PDF (English)
Sławomir Nowosad
41-67
Akceptacja, krytyka, odrzucenie. Reakcje na Veritatis splendor
PDF
Adrian J. Reimers
69-81
Freedom and Fundamental Option
PDF (English)
Robert Plich
83-113
Koncepcja przedmiotu aktu moralnego jako główny temat sporu o intrinsece malum
PDF
Jacek Gniadek
115-130
Dyskontowanie czasu i preferencja czasowa w analizie moralno-ekonomicznej Leonarda Lessiusa SJ
PDF
Janusz Mariański, Helena Słotwińska, Paweł Mąkosa, Marta Buk-Cegiełka
131-148
Młodzież wobec katolickiej moralności małżeńsko-rodzinnej. Analiza ilościowa w kontekście przemian religijności
PDF
Michał Pierzchała
149-160
Wyzwania moralne w kierownictwie duchowym oraz sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania osób wysoko wrażliwych (WWO)
PDF
Grzegorz Wąchol
161-177
Spowiedź osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD)
PDF
Tomasz Gwoździewicz
179-192
Sakrament pokuty i pojednania w Kościele rzymskokatolickim i greckokatolickim Kościele Metropolitalnym sui iuris na Słowacji – jedność w różnorodności
PDF
Antoni Jucewicz
195-210
Cnota umiarkowania w ujęciu Josefa Piepera
PDF
Łukasz Plata
211-229
Znaczenie objawień prywatnych dla moralności chrześcijańskiej
PDF
Małgorzta Królczyk
Wychowanie w rodzinie katolickiej. Refleksja na tle adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia
PDF
Maciej Mróz
247-261
Sztuczna inteligencja jako szansa dla teologii
PDF
Jacek Bramorski
263-281
The Contemplative Dimension of Sacred Music
PDF (English)

Recenzje

Tadeusz Zadykowicz
295-297
Sakrament namaszczenia chorych jako źródło zobowiązań moralnych
PDF
Katarzyna Sacha, Agata Czepczarz, Julia Skowrońska
299-302
Kompendium wiedzy o ludzkiej seksualności
PDF
Wyświetl wszystkie wydania