Współczesna dynamika kwestii ekologicznej. Z nauczania bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Main Article Content

Andrzej F. Dziuba

Abstrakt

Chrześcijaństwo, zgodnie z myślą biblijną, wyrażoną już w Księdze Rodzaju, a także i innych księgach, zawsze jest zainteresowane kwestiami ekologicznymi. Jest to zwyczajna odpowiedzialność za świat i wszystkie jego dzieła, a zwłaszcza ożywiona florę i faunę. Nie można jednak problematyki ekologicznej postrzegać tylko w kategoriach technicznych czy organizacyjnych oraz prawnych. To ostatecznie nie wystarcza i czasem buduje tylko złudzenie zatroskania. Wydaje się bowiem, że jednak podstawowym jest etyczno-moralny charakter kwestii ekologicznej, a więc jej znamiona antropologiczne. To wpisanie jej w ducha odpowiedzialności człowieka jako konkretnej osoby w konsekwencji zazwyczaj czyni z niej podstawowego aktora tej sfery życia ludzi i świata. Oczywiście nie można tutaj pominąć społecznych znamion kwestii ekologicznej. Człowiek bowiem to istota społeczna, a więc zawsze żyje i spełnia się w różnorodnych społecznościach i wspólnotach. Ostatecznie całokształt bogactwa współczesnego świata wyzwala oczekiwanie nowej solidarności ekologicznej. Jest to zatem wręcz odpowiedzialność globalna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae minus, Citta del Vaticano 2011.
 2. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Citta del Vaticano 2010.
 3. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Citta del Vaticano 2007.
 4. Benedykt XVI, Audiencja generalna. Castel Gandolfo. 26.08.2009: Ochrona środowiska jest ściśle związana z integralnym rozwojem człowieka, w: „L’Osservatore Romano” 30:2009.
 5. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Citta del Vaticano 2009.
 6. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2006, Pokój w prawdzie, Citta del Vaticano 2005.
 7. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2010: Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia…, w: „L’Osserwatore Romano” 31:2010.
 8. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2012: Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju, w: „L’Osservatore Romano” 33:2012
 9. Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego. 11.01.2010: Kto chce budować pokój, musi chronić środowisko naturalne i ludzkie życie…, w: „L’Osservatore Romano” 31: 2010.
 10. Benedykt XVI. Encyklika „Caritas in veritate”. Citta del Vaticano 2009 nr 29, 31).
 11. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Citta del Vaticano 1988.
 12. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Citta del Vaticano 1984.
 13. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Citta del Vaticano 1991.
 14. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Citta del Vaticano 1995.
 15. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Citta del Vaticano 1979.
 16. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Citta del Vaticano 1987.
 17. Jan Paweł II, Homilia podczas Liturgii Słowa: Piękno tej ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń, Zamość.
 18. 06.1999., w: „L’Osservatore Romano” 20:1999.
 19. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, Citta del Vaticano 2001.
 20. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990: Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem, Citta del Vaticano 1989.
 21. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Citta del Vaticano 1984.
 22. Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, Kraków 2001.
 23. Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, Kraków 1998.